Nieuws
maandag, 21 jun 2021

“Sociale dumping en gevaarlijk werk zorgt voor vijf doden”

Het Vlaams Belang verzet zich al geruime tijd tegen de zogenaamde detacheringsrichtlijn die Europese arbeiders naar dit land brengt. “Het instorten van een schoolgebouw in opbouw in Antwerpen, waarbij vijf van hen om het leven kwamen, heeft iedereen nog eens met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “Het Vlaams Belang is niet blind voor de slechte omstandigheden waarin buitenlandse arbeiders in dit land hun werk moeten verrichten.”

In 2019 waren maar liefst 260.000 Europese arbeiders in België actief. Vooral in de bouw en de vleesverwerkende nijverheid. “De meesten kennen de hier gesproken landstalen niet, waardoor communicatie dus zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is”, aldus Verreyt. “Ze zijn gemakkelijke slachtoffers voor uitbuiting door malafide onderaannemers, werken aan lage lonen en verdrukken onze eigen minder geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. En omdat daarbij de hier geldende arbeids- en veiligheidsregels aan de laars worden gelapt, krijgt men vaker dramatische gevolgen zoals in Antwerpen.”

“Ons partijstandpunt is duidelijk: we moeten ons werk eerst aan onze mensen geven”

“Men haalt die 260.000 mensen niet alleen uit landen als Roemenië, Portugal en Polen naar hier”, vult Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) aan, die hierover cijfers opvroeg. “In meer dan 10 procent zijn het dan nog eens derdelanders. Dus personen die eigenlijk geen EU-staatsburger zijn, maar afkomstig zijn uit landen als Brazilië, Wit-Rusland en Rusland. Maar van welk land dan ook, meestal gaat het om oneerlijke concurrentie.”

Ook op Europees niveau heeft het Vlaams Belang al gewaarschuwd voor deze praktijken. Als lid van de ENF-fractie (nu ID-groep) steunde de partij in 2016 bij monde van Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) een resolutie tegen deze sociale dumping door buitenlandse onderaannemers. “Maar de sociale dumping gaat gewoon door”, aldus nog Verreyt. “Spijts verklaringen van de ‘Europese leiders’ en dat alles in naam van het Europese mantra dat iedereen overal mag staan en gaan waar hij wil. Om te reizen, aan het werk te gaan of te profiteren.”

“We zullen dan ook een initiatief nemen om ook de paars-groene regering aan te porren nu eens eindelijk actie te ondernemen tegen deze sociale dumping”, besluit Verreyt. “Eerstdaags zullen we minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aan de tand voelen en dan verder actie ondernemen. Want sociale dumping kost honderdduizenden jobs, het brengt geen sociale bijdragen op in eigen land en dus ondergraaft het onze sociale zekerheid en ons sociaal loonoverlegmodel.”