Persberichten
maandag, 13 jan 2020

Spoorwegpolitie. Franstalige personeelsleden zijn ook opvallend vaker ziek dan Nederlandstalige

Vlaams Belang: Gebrekkige invulling personeelskader in Vlaanderen is onaanvaardbaar

Uit cijfers die het Vlaams Belang opvroeg blijkt dat het totale personeelskader van de spoorwegpolitie zoals voorzien in de statuten slechts voor 82% is ingevuld. Opvallend daarbij is dat het voorziene aantal werknemers van de spoorwegpolitie in Vlaanderen slechts voor 59% ingevuld is (81 op 137). Vlaanderen scoort daarmee opmerkelijk slechter dan Brussel (95%  of 241 op 251) en Wallonië (80% of 102 op 130). Zelfs de invulling bij het directiecomité scoort met 79% beter!

Nog schrijnender wordt de situatie wanneer we gaan kijken naar de verhoudingen van het personeel dat effectief actief is op het terrein. Voor Vlaanderen wordt daar maar 52% van het voorziene personeelsaantal ingevuld, wat overeenkomt met 71 effectieven op het terrein. Wallonië heeft met een invulling van 62% zelfs meer personeelsleden (80,5) die effectief actief zijn op het terrein. In vergelijking met Brussel, waar 83% van het voorziene kader invulling krijgt (210,5 effectief actieven op het terrein) loopt de het Vlaams personeelskader binnen de spoorwegpolitie dus enorm achterop.

Ook inzake de taalverhoudingen blijkt één en ander scheef te lopen binnen de personeelsinvulling van de spoorwegpolitie. Het 241 personeelsleden tellende SPC Brussel blijkt voor slechts 22% uit Nederlandstaligen te bestaan (52) tegenover 78% (189) Franstaligen.

Binnen het directiecomité is de vertegenwoordiging van Nederlandstaligen amper beter. 34% Nederlandstaligen (19) tegenover 66% Franstaligen (37).

Een ander opvallend cijfer is het aantal ziektedagen binnen de spoorwegpolitie. Daaruit blijkt dat personeelsleden van de spoorwegpolitie uit Wallonië opvallend meer ziek zijn dan hun Vlaamse collega’s. Zo bedraagt het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid voor 2019 voor Wallonië maar liefst 46 dagen tegenover 32 voor Vlaanderen. Van het totaal aantal ziektedagen (16.149) voor 2019 neemt Vlaanderen slechts 16% voor zijn rekening tegenover 30%  voor Wallonië, 37% voor Brussel en 18% voor het directiecomité. (*)

Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Frank Troosters, die de cijfers verzamelde, reageert verbolgen: “In een periode van toenemende criminaliteit, vandalisme en agressie tegen treinbegeleiders en spoorwegpersoneel is de gebrekkige invulling van het te voorziene personeelskader en de opmerkelijke onderwaardering van Vlaanderen en Nederlandstaligen daarin niet acceptabel. Het Vlaams Belang eist een snelle invulling van het voorziene personeelskader van de spoorwegpolitie in Vlaanderen en het onmiddellijk wegwerken van de Nederlandstalige ondervertegenwoordiging binnen de Brusselse spoorwegpolitie en het directiecomité.”

(*) cijfers 2019 t.e.m. 30/11/2019