Nieuws
donderdag, 16 jun 2022

Steeds meer illegalen maar minder opsluitingen aan Vlaamse kust

Het aantal administratieve aanhoudingen van illegalen aan de Vlaamse kust bedroeg in 2021 26.317, waaronder 3.458 transmigranten. “Dat is een toename met bijna 2.000 aanhoudingen tegenover het jaar voordien, toen ging het om 24.389 gevallen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Men zou dan verwachten dat er meer illegalen effectief werden opgesloten, maar niets blijkt minder waar. In 2021 waren er 1.017 opsluitingen, een daling met 162 ten opzichte van 2020.”

Opsluiting van illegalen is niet de regel maar de uitzondering. “In 2020 ging men in 4,8 procent van de gevallen over tot een opsluiting en in 2021 was dat nog slechts 3,9 procent”, aldus Vermeersch, die hierover staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) ondervroeg. “Voor Vlaams Belang zou opsluiting vanzelfsprekend de regel moeten zijn.”

“De slachtoffers van het lakse beleid inzake illegalen zijn de mensen en ondernemers in West-Vlaanderen”

Ook krijgen steeds meer illegalen een nietszeggend 'bevel om het grondgebied te verlaten'. “In 2021 kregen 7.880 van hen een A4'tje om het grondgebied te verlaten, 556 meer dan het jaar voordien”, vervolgt Vermeersch. “Niet dat zoiets veel uitmaakt, want in de praktijk gaat het om een vodje papier waaraan doorgaans geen enkel gevolg wordt gegeven. De overgrote meerderheid van de illegalen laat men gewoon opnieuw lopen. 'Laten beschikken', heet dat. In 2020 waren dat er 13.933, in 2021 14.763.”

“Dat laatste is natuurlijk onaanvaardbaar, gelet op de overlast en criminaliteit waarvoor de illegalen in de provincie West-Vlaanderen verantwoordelijk zijn”, besluit Vermeersch. “Er moest zelfs een schadefonds worden opgericht om de inwoners van Zeebrugge of de mensen die economische schade leden door vele illegale ‘inklimmingen’ in onze havens en in vrachtwagens te vergoeden. Het Vlaams Belang blijft onomwonden pleiten voor een actief opsporings- en uitzettingsbeleid van illegalen.”