Nieuws
woensdag, 13 jan 2021

Steeds meer leerlingen spreken geen Nederlands: “Onderwijs dweilt met de kraan open”

Steeds meer kinderen in het Vlaamse onderwijs spreken thuis een andere taal dan het Nederlands, zo tonen recente cijfers van Statistiek Vlaanderen. In het kleuteronderwijs gaat het om 25% van de leerlingen, in het lager onderwijs 22% en in het secundair 18,5%. Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) noemt dit onrustwekkende statistieken. “Ons onderwijs dweilt met de kraan open. Ook de maatregelen van de Vlaamse regering blijven een doekje voor het bloeden.”

Uit recente cijfers blijkt dat de stijging van het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt gestaag blijft aanhouden. In de kleuterklas spreekt ruim een kwart van de kinderen geen Nederlands, tien jaar geleden was dit nog maar 17 procent. Ook het lager en secundair onderwijs tonen een gelijkaardige evolutie met een stijging van respectievelijk 13,5 naar 22 procent en 9,5 naar 18,5 procent. In vergelijking met het jaar 2010 zijn er nu meer dan 100.000 leerlingen extra bij wie het Nederlands thuis niet gesproken wordt”, verklaart Beckers.

“Ons onderwijs is het slachtoffer van het falend federaal en Europees migratiebeleid

Maar Beckers hekelt ook het zwakke taalintegratiebeleid dat de Vlaamse regering jarenlang gevoerd heeft in het onderwijs. “Ik zie dan ook weinig soelaas in de door minister van Onderwijs Ben Weyts (N‑VA) geplande taalscreenings in de derde kleuterklas, waar momenteel het proefproject rond loopt”, verduidelijkt Beckers. Vooreerst gaat het niet om echte taaltesten, maar screenings die telkens in november het taalniveau detecteren. Er is dus geen enkele bindende vervolgscreening. Kleuters die zwak scoren op de screenings moeten een taaltraject volgen, maar scholen zijn volledig vrij te bepalen hoe ze die invullen.

“De Vlaamse regering heeft hiervoor 9 miljoen uitgetrokken, maar dit is ontoereikend om effectief aan gedegen extra taalbegeleiding te doen gezien het grote aantal Nederlandsonkundige kleuters”, vervolgt Beckers. Het Vlaams Belang vreest dan ook dat in sommige scholen het aantal kleuters in taalbegeleiding groter zal zijn dan het aantal kleuters dat deze niet nodig heeft. “De taalintegratietrajecten voor zij-instromers in het lager onderwijs - leerlingen die dus niet vanaf het eerste leerjaar startten - moeten beter en strikter. We zien nog te vaak dat in het lager onderwijs kinderen instromen die - ondanks het volgen van zo’n traject - amper Nederlands spreken.

Dit ondermijnt de onderwijskwaliteit, klinkt het, want hoe kan je als leraar deftig lesgeven als je constant je aandacht moet schenken aan leerlingen die de instructietaal niet begrijpen?” Voor Vlaams Belang is het duidelijk: enkel wie het Nederlands voldoende beheerst, kan instromen in het reguliere leerplichtonderwijs.