Nieuws
vrijdag, 22 dec 2023

Stemrecht vanaf 16 jaar blijft geen goed idee

Foto: iStock. Stemrecht vanaf 16 jaar blijft geen goed idee

Het Vlaams Belang blijft zich kanten tegen het wetsvoorstel van Vivaldi om jongeren vanaf zestien jaar stemrecht te geven voor het Europese Parlement. “Bij de meerderjarigheid, die niet voor niets op achttien jaar is vastgelegd, horen rechten en plichten. En die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt. “Daar om electorale redenen, zelfs al is het in dit geval electorale wanhoop, verandering in brengen, is pure dwaasheid.”

De Kamer diende zich deze week opnieuw te buigen over het stemmen voor jongeren vanaf zestien voor het Europees Parlement, nadat een vorig voorstel door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd omdat het wegens de erin vervatte inschrijvingsplicht leidde tot discriminatie tussen de burgers. In het herwerkte voorstel werd de inschrijvingsplicht ongedaan gemaakt en blijft de opkomstplicht alleen op de meerderjarigen van toepassing. “Het is dus nog steeds problematisch”, aldus De Vriendt. “Voor een keertje dat meerderheidspartijen het ergens over eens zijn, moet het werk worden overgedaan.”

“Hoeveel Vivaldi met de jeugdigen inzit, merken we aan de facturen en de maatschappelijke problemen die ze hen bezorgt”

Meerderjarigen worden geacht de gevolgen van de rechtshandelingen die ze stellen te kunnen inschatten. Vanaf het achttiende levensjaar is men juridisch aansprakelijk en heeft men duidelijke rechten en plichten. “Het is niet te vatten dat Vivaldi die voor jongeren vanaf zestien jaar uit elkaar wil rukken”, gaat De Vriendt verder. “Er zal dus een leeftijdscategorie komen met blijkbaar voldoende inschattingsvermogen om oordeelkundig te gaan stemmen, maar onvoldoende inschattingsvermogen om zich voor misdrijven te hoeven verantwoorden voor een rechter.”

“Met de steeds dichterbij komende strijd tegen de kiesdrempel zijn voor de verschrompelende paarsgroene partijtjes alle middelen goed om aan extra stemmen te komen”, aldus nog De Vriendt. “En ingrijpen in de kieswetgeving door het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd is dan de gemakkelijkste oplossing. Maar wie meent bij de jeugd electoraal te zullen scoren omdat men zich in populaire programma’s belachelijk gemaakt heeft als konijn of dragqueen, vergist zich schromelijk en schat jonge mensen veel te laag in.”

“Het is ook bijzonder hypocriet van de Vivaldi-kliek om dit manoeuvre voor te stellen als een daad in het belang van de jeugd”, merkt De Vriendt tot slot op. “Hoezeer de bende van De Croo met de jeugd van vandaag inzit, merken we immers aan de immense facturen die naar hen doorgeschoven worden, en aan de maatschappelijke problemen waarmee de komende generaties als gevolg van de massamigratie geconfronteerd zullen worden.”