Nieuws
donderdag, 10 nov 2022

Steun aan Afghanistan nefast voor vrouwenrechten

Het Vlaams Belang is niet verbaasd dat de door de paars-groene regering aan de Taliban geschonken miljoenen niet zorgden voor een minder barbaarse behandeling van vrouwen in Afghanistan. “Onze waarschuwingen zijn helaas uitgekomen en het tegendeel is gebeurd”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Vanaf vandaag mogen vrouwen in Kaboel zelfs geen openbare parken of kermissen meer betreden.”

“De Taliban besliste maanden geleden al dat mannen en vrouwen niet op dezelfde dagen in parken of op kermissen mochten komen, en de regels worden er enkel strenger op”, aldus Ponthier. “Sinds de terroristen van de Taliban in augustus 2021 in Afghanistan de macht grepen, hebben vrouwen er nauwelijks nog rechten. Het is hen bijvoorbeeld niet meer toegestaan zonder een man te reizen en buitenshuis moeten ze zich uiteraard volledig bedekken. En op haast geen enkele school worden nog meisjes toegelaten.”

“Door de Taliban te steunen, werkt de paars-groene regering mee aan de onderdrukking van het volk van Afghanistan”

In september 2021 raakte bekend dat België twee miljoen euro vrijmaakte voor ‘humanitaire hulp’ aan Afghanistan. “Dat was dus vlak na de rampzalige en noodlottige machtsoverdracht, toen het al zo goed als zeker was dat het geld niet terecht zou komen bij noodlijdenden”, herinnert Ponthier zich. “Maar deze grenzeloos naïeve regering dacht door diplomatieke banden en financiële steun dat ze de Taliban softer zou kunnen maken en de mensenrechten in Afghanistan vooruithelpen. Vandaag zien we hier nog maar eens het resultaat van.”

“Het enige wat paars-groen, door ons zuurverdiend belastinggeld aan het Afghanistan van de Taliban weg te schenken, heeft gepresteerd, is dat de terroristen in hun vuistje lachten en de vrouwenrechten nog meer de kop konden indrukken”, besluit Ponthier. “En helaas ziet het er niet naar uit dat de waanzin snel zal stoppen. Nog steeds wordt in het parlement geleuterd over de vraag in hoeverre internationale hulp gebruikt kan worden als hefboom om het Talibanregime aan te zetten tot respect voor mensenrechten.”