Nieuws
vrijdag, 22 sep 2023

Stikstofpoppenkast duurt voort

Foto: iStock. Stikstofpoppenkast duurt voort

De openlijke ruzie in de Vlaamse Regering is nog ver van opgelost. Na cd&v heeft nu ook Open VLD publiekelijk kritiek op het stikstofdecreet. Opmerkelijk, want Open Vld diende het voorstel van decreet twee maanden geleden zelf in in het Vlaams Parlement.“ Deze poppenkast dient enkel nog om zichzelf te promoten voor de verkiezingen”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens. De politiek verliest nog maar eens zijn geloofwaardigheid.

Eind juli 2023 dienden Bart De Wever en Tom Ongena, respectievelijk partijvoorzitters van de N-VA en de Open Vld, in het Vlaams Parlement een voorstel van stikstofdecreet in. Dit deden ze zonder coalitiepartner cd&v. De bedoeling van het decreet was om het politieke akkoord om te zetten in wetgeving, maar ondertussen is reeds duidelijk dat het decreet veel verder gaat dan het politieke akkoord van maart 2023. Nu trekt ook de Open Vld haar steun terug.

“Wat we hier zien, kent gewoon geen precedent”, aldus Janssens. “Voortdurend steken de drie coalitiepartners messen in elkaars rug. Ze maken onderling afspraken, maar als het dan te heet onder hun voeten wordt, veranderen ze van kamp.” Janssens merkt ook op dat verschillende experts het decreet reeds onderuit gehaald hebben. Zo gaf Sigrid Pauwels, hoofddocent omgevingsrecht aan de Universiteit van Antwerpen, aan dat ‘het lijkt alsof het niet door juristen geschreven is’.

“Na twee maanden vakantie probeert Rutten nog eens de indruk te wekken de boeren te steunen”

Vlaams Belang-landbouwexpert Stefaan Sintobin is kritisch over de houding van de Open Vld, in het bijzonder die van Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten. “Het voorstel van stikstofdecreet werd al in juli ingediend door haar partijvoorzitter. Ze vond het duidelijk belangrijker om eerst een goede twee maanden vakantie te nemen, en dan te kijken hoe haar partij het met onze Vlaamse landbouwers voorheeft.” 

Sintobin verwijst hier ook naar de eerdere kritiek op Rutten, toen ze zich voor het eerst liet horen in de hele stikstofkwestie. “Ook toen het originele akkoord goedgekeurd werd, stond ze gretig te applaudisseren. Pas wanneer ze ontdekte dat Averbode in haar achtertuin lag, en de abdij een van de slachtoffers van de stikstofwaanzin bleek te zijn, probeerde ze alsnog de indruk te wekken het goed voor te hebben met de landbouw”

Het Vlaams Belang blijft de stikstofaanpak van de Vlaamse regering hekelen. “De N-VA en de Open Vld hebben nog maar eens woordbreuk gepleegd, het huidige voorstel gaat nog verder dan het politieke akkoord”, besluit Sintobin. “Piekbelasters moeten plots meteen sluiten, en wel 7.000 van de 8.000 veeteeltbedrijven zijn nu plots ook bedreigd. Deze Vlaamse Regering is de naam regering simpelweg onwaardig. Enkel het Vlaams Belang wil onze landbouwers de toekomst geven die ze verdienen en het vertrouwen in de politiek herstellen.”