Nieuws
donderdag, 12 aug 2021

“Stikstofsaga mag niet leiden tot stilstand van onze economie”

Het Vlaams Belang bekritiseert dat de stikstofuitstoot wordt onderworpen aan een Europese norm, wat vele economische sectoren in Vlaanderen benadeelt. Vlaanderen is een sterk geïndustrialiseerd land en een vooraanstaande speler in de globale markt, en is tevens bezorgd om de gezondheid van mens en natuur, duidt de partij. “Vlaanderen mag dan ook geen slachtoffer worden van het gebrekkig stikstofbeleid dat nu wordt gevoerd door politieke onenigheid over welke richting men op het vlak van stikstofreductie in Vlaanderen uit wil ”, zei Vlaams Parlementslid Leo Pieters (Vlaams Belang) in een reactie. “Vlaanderen moet erover kunnen waken dat onze concurrentiepositie hoog blijft om onze opgebouwde welvaart te waarborgen.”

 De stikstofdepositie of stikstofuitstoot in de lucht die neerslaat op de grond, is een algemeen probleem in vele economische sectoren. De uitstoot uit onder meer de industrie, transport, landbouw en energie moeten binnen een regio voldoen aan een bepaalde Europese norm. Maar die norm zou Vlaanderen wel eens kunnen verstikken, vreest het Vlaams Belang. Minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) dient daarom decretaal een acceptabele PAS-regeling uit te werken (Programmatische Aanpak Stikstof), klinkt het. 

“Vlaanderen moet een uitgebalanceerde stikstofreductieregeling bekomen in het belang van onze economie”

Volgens het Vlaams Belang moeten er haalbare stikstofregels komen tegen een aanvaardbare prijs. “Het is niet Europa dat voor Vlaanderen bepaalt wat moet en niet mag”, reageert Pieters. “En het is allerminst aan de orde dat België bepaalt waar Vlaanderen voor bevoegd is.” Daarnaast stelt de partij dat door federale gascentrales te bouwen, enkel ter vervanging van kerncentrales, de gehele Vlaamse PAS-regeling in het gedrang komt, onze Vlaamse economie zeer ernstig bedreigd wordt en daardoor enkel onze energieprijs meer en meer zal stijgen.
 
“Daarom moeten de Vlaamse PAS-lasten gelijkmatig verdeeld worden over alle sectoren in verhouding tot hun draagkracht”, gaat Pieters verder. Nieuwe investeringen dienen beoordeeld te worden in functie van hun meerwaarde en nood per sector. “Hierbij moet ook de impact van elke maatregel op elke Vlaming qua leefbaarheid en financiële belasting meegenomen worden”, aldus nog Pieters. Door de onenigheid bij de meerderheidspartijen over de stikstofreductieregeling in Vlaanderen, slagen zij er niet in om de nochtans broodnodige beleidsbeslissingen te nemen. Hierdoor kon Demir nog geen definitieve PAS-regeling opmaken. “Die totstandkoming sleept nu al jaren aan waardoor Vlaanderen wordt gegijzeld op economisch vlak”, voegt Pieters nog toe.
 
Vlaams Belang wil de minister dan ook een wisselmeerderheid aanbieden om te komen tot een uitgebalanceerde stikstofreductieregeling. “Alleen op die manier kan Vlaanderen immers snel tot een duurzame en werkbare stikstofregelgeving komen die onze Vlaamse economie, landbouw en industrie beschermt”, besluit Pieters. “Maar die vooral ook de tewerkstelling van onze Vlaamse mensen voor de toekomst veilig stelt.”