Nieuws
maandag, 28 mrt 2022

“Stop door de overheid gefinancierd 'dekolonisatie'-activisme”

Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend waarin de Vlaamse regering wordt opgeroepen om het dekolonisatie’-activisme van het Agentschap Integratie en Inburgering een halt toe te roepenHet agentschap verspreidde niet enkel een handleiding ‘Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’, maar spoort bovendien via de eigen website gemeenten aan om publieke verwijzingen naar de kolonisatieperiode aan te pakken. Het agentschap moet zich richten op zijn kerntaak”, zegt initiatiefnemer Sam Van Rooy, “namelijk de integratie en inburgering van immigranten.”

Op initiatief van minister Bart Somers ontvingen alle Vlaamse steden en gemeenten in oktober 2020 een handleiding ‘Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte’, opgesteld door het Agentschap Integratie en Inburgering. Onder invloed van het ‘Black Lives Matter’-activisme dat uit de Verenigde Staten kwam overgewaaid, ontstond er ook in Vlaanderen een beeldenstorm tegen monumenten en beelden die gerelateerd konden worden aan het kolonialisme. Zo werden er bijvoorbeeld in Ekeren en Gent standbeelden vernield door activisten en vervolgens door de overheid weggehaald.

“In wezen spoort deze handleiding gemeentebesturen aan om gehoor te geven aan vandalisme van activisten door bepaalde standbeelden en straatnamen weg te halen”, zegt Van Rooy. “De optie om alles gewoon te laten zoals het is, wordt zelfs niet overwogen. Gemeenten moeten van minister Somers belastinggeld uitgeven aan het weghalen of aanpassen van straatnaamborden en standbeelden.” Ook wordt de website van het Agentschap gedeeltelijk gewijd aan het thema ‘dekolonisatie’, waarbij het door de overheid weghalen van een standbeeld zowaar wordt gepresenteerd als ‘good practice’.

“Het is niet aan de Vlaming om zich aan te passen”

Volgens Van Rooy is het niet de taak van het Agentschap Integratie en Inburgering om aan dekolonisatie-activisme te doen. “Het agentschap moet zich alleen richten op zijn kerntaak, namelijk het integreren en inburgeren van immigranten”, zegt Van Rooy. “Men moet stoppen met de Vlaming - bijna 3 generaties na de onafhankelijkheid van Congo - een schuldgevoel aan te praten en te eisen dat wij ons moeten aanpassen aan de eisen van een kleine kliek woke-activisten en professionele slachtoffers.”

Ook vanuit de meerderheid, met name vanuit de N-VA-fractie, kwam er destijds felle kritiek op deze handleiding. Van Rooy hoopt dan ook dat hij uit die hoek steun mag verwachten voor zijn voorstel. “Ook bij de discussie over de subsidies voor het links-liberale Hannah Arendt Instituut deelde de N-VA onze kritiek, maar uiteindelijk schikte die partij zich naar de wil van diversiteitsgoeroe Bart Somers”, stelt Van Rooy. “Laten we hopen dat ze dit keer wel consequent zijn door voor ons voorstel van resolutie te stemmen.”