Nieuws
maandag, 04 jul 2022

“Stop het aanzuigen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”

Naast de bekende zoektocht naar ‘minstens’ 1.500 extra opvangplaatsen voor asielzoekers, raakte in de loop van de dag ook bekend dat de nieuwbakken staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v), en dit in samenwerking met het ‘middenveld’, opvang wil organiseren voor een 250-tal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. “De Moor maakt op deze manier het probleem van illegale jeugdmigratie alleen maar erger”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams belang-fractie).

Het gaat om een ‘moeilijk te bereiken groep’ die dikwijls niet eens asiel aanvraagt, bijvoorbeeld omdat hun eigenlijke reisdoel Groot-Brittannië is. “Het is onder meer de bedoeling om hen meer in het reguliere netwerk te leiden en hen alsnog te overtuigen om toch hier asiel aan te vragen”, aldus Van Langenhove. “Hoe goedbedoeld zo’n initiatief op het eerste zicht misschien ook mag lijken, dreigt het in de praktijk uiteindelijk de problemen alleen nog maar te vergroten.”

“Illegale migratie door minderjarige vreemdelingen moeten we tegengaan, niet aanmoedigen”

Het is een publiek geheim dat het – onder meer in Afghanistan – voor heel wat gezinnen een economisch model is geworden om minderjarigen op illegale reis naar Europa te sturen. “Het wordt dan ook tijd dat de politiek hier rekening mee houdt”, vervolgt Van Langenhove. “Wie immers verklaart alleenstaand minderjarige te zijn, wordt volgens de geldende regelgeving beschermd tegen gedwongen uitwijzing tot de leeftijd van achttien jaar en meteen ook vrijgesteld van het Dublinmechanisme, waardoor ze vrij hun asielland kunnen uitkiezen. Als klap op de vuurpijl kunnen deze jongeren – indien ze asiel krijgen – ook nog eens op de soepelste manier hun ouders laten overvliegen – waardoor degenen die eigenlijk wegens kindermishandeling zouden moeten berecht worden, op een riante manier worden beloond.”

“Het is de hoogste tijd dat hieraan paal en perk wordt gesteld”, besluit Van Langenhove. “Dat geldt niet in het minst voor het manke federale beleid inzake de aanpak van de leeftijdsfraude en het riante Vlaamse uitkeringssysteem dat uniek ter wereld is en dat de illegale immigratie naar onze contreien nog verder aanmoedigt. Aan deze waanzinnige politiek – zowel op nationaal als op Europees niveau – moet een einde komen. Nu. Onmiddellijk. Voorgoed. Zo niet, zal het fenomeen van de illegale ‘jeugdmigratie’ aanhouden en dreigen de problemen alleen maar groter te worden.”