Nieuws
donderdag, 06 jan 2022

“Straatintimidatie komt meer voor in multiculturele wijken”

Uit cijfers die gemeenteraadslid Anke Van dermeersch over straatintimidatie opvroeg bij het Antwerps stadsbestuur blijkt dat in uitgesproken multiculturele wijken meer vrouwen op straat worden lastiggevallen. “In het jaar 2021 ging dat in de Antwerpse straten om één vrouw op tien en in Antwerpen-Noord zelfs om meer dan een kwart van de vrouwen”, stelt Van dermeersch. “Een bijzonder hoog cijfer en dat terwijl 2021 toch een jaar was van vrijheidbeperkende coronamaatregelen.”

“De cijfers geven aan dat het op verscheidene plaatsen meer dan één vrouw op tien het slachtoffer werd van onaanvaardbare straatintimidatie”, aldus Van dermeersch. “Zo bijvoorbeeld op het Kiel (13,2 procent), in Hoboken (11,7 procent), in Borgerhout (15,5 procent) en in Antwerpen-Noord (26,3 procent).

Helaas gaat het wangedrag jegens vrouwen vaak erg ver en is er regelrecht sprake van echte lichamelijke belaging en bedreiging. In Antwerpen-Noord is dat dit jaar het geval geweest voor 10,5 procent van de vrouwen.

“Straatintimidatie moet grondig aangepakt worden, meisjes en vrouwen moeten zich in elke straat veilig kunnen voelen”

“In de eerste plaats gaat dit, zoals de cijfers bevestigen, om een immigratie- en inburgeringsprobleem”, vervolgt Van dermeersch. “De ronduit onveilige situatie voor vrouwen en meisjes op straat is ontegensprekelijk een rechtstreeks gevolg van de massa-immigratie uit moslimlanden waar vrouwen als minderwaardige, inferieure en onvrije wezens worden beschouwd.”

“Zolang de beleidsmakers, Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) op kop, blind en doof blijven voor het evidente verband tussen straatintimidatie en islamitische immigratie is een oplossing niet in zicht”, besluit Van dermeersch. “Wil men de straten in Antwerpen en bij uitbreiding in de andere grootsteden echt vrij maken van straatintimidatie is een strenger inburgeringsbeleid dringend noodzakelijk.”