Nieuws
vrijdag, 29 jan 2021

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: “Te veel bepampering en te weinig focus op straf uitzitten!”

In dit land heeft bijna de helft van de gedetineerden een buitenlandse nationaliteit. Vreemdelingen zijn dan ook fors oververtegenwoordigd in onze gevangenissen. “Het is absurd dat hier zelfs taalcursussen en inburgeringstrajecten worden voorzien voor buitenlandse gedetineerden”, aldus Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). Al deze extra faciliteiten zorgen ervoor dat gedetineerden soms zelf meer kansen krijgen dan gewone mensen in de samenleving. “Een gevangenis dient om een straf uit te zitten en niet om bepamperd te worden. Buitenlandse gedetineerden moeten hun straf in hun thuisland uitzitten.”
 

In 2015 werd voor het eerst een strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden opgesteld. Dit plan had als doel sectoroverschrijdend te werken binnen Onderwijs, Welzijn en Justitie. Deze samenwerking zou tot een betere herintegratie van daders in onze samenleving moeten leiden. Op 1 oktober 2020 was een nieuw strategisch plan klaar. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) legt de focus nu op responsabilisering, herintegratie, dadertherapie en het beperken van recidive met het oog op vermijden van nieuwe slachtoffers. Ook wil ze bijzondere aandacht spenderen aan geradicaliseerden, veelplegers en plegers van intrafamiliaal en seksueel geweld.

Volgens het Vlaams Belang moet het hoofddoel van dit actieplan er in liggen om nieuwe slachtoffers te vermijden en onze samenleving te beschermen. “Re-integratie is dus nodig, maar we moeten kunnen en durven stellen dat sommige individuen nu eenmaal niet vrij horen rond te lopen in onze samenleving”, vervolgt Blancquaert. Iets minder dan de helft van de gedetineerden heeft een buitenlandse nationaliteit. Ondertussen zijn onze gevangenissen fors overbevolkt.”

Blancquaert deed in het parlement een oproep om criminelen met een buitenlandse nationaliteit hun straf in hun thuisland uit te laten zitten. “Wie zich niet voegt naar de normen, waarden en regels van ons land, verdient als buitenlander ook geen plek in onze samenleving”, luidt het. “Het is absurd dat we in de gevangenis op kosten van de belastingbetaler zouden moeten inzetten op de re-integratie - via inburgeringstrajecten - van individuen die eerder de moeite niet deden om onze taal te leren spreken.” Blancquaert verwacht dan ook dat minister Demir dergelijke pijnpunten zal aankaarten bij haar federale collega, Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Het kan toch niet dat gedetineerden meer voordelen krijgen dan mensen buiten de gevangenis die het moeilijk hebben

Ook de extra faciliteiten - zoals opleiding, sport, cultuur - die voorzien worden binnen de gevangenismuren moeten binnen de perken blijven, klinkt het. “Men zit nog steeds een straf uit en door dit alles steeds meer uit te breiden krijgen gedetineerden op de duur meer kansen dan mensen buiten de gevangenis die het moeilijk hebben.”

Het Vlaams Belang pleitte ook voor een striktere opvolging en aanpak van moslimextremisten in de gevangenis en een snelle uitvoering van de maatregelen ter zake. “Als ik dan kijk naar de acties inzake radicalisering, dan zijn deze gepland in de periode 2020-2024. Dit terwijl de minister zelf reeds meermaals aangaf dat dit prioritair is en er dit jaar veel geradicaliseerden vrijkomen”, bekritiseert Blancquaert tot slot. “Het is absurd dat de termijn opnieuw een hele legislatuur in beslag neemt.” Een moslimextremist die betrokken was bij een aanslag en een gevaar blijft vormen voor de samenleving mag voor het Vlaams Belang overigens nooit meer vrijkomen.