Nieuws
vrijdag, 17 sep 2021

Strenger stikstof-kader: “Boeren mogen geen slachtoffer worden”

Het Vlaams Belang maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de landbouwsector in Vlaanderen. Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt voor nog scherpere en strengere stikstofarresten en werkt aan een nieuw stikstof-kader. “Onze boeren leveren nu al zware inspanningen om hun uitstoot te milderen, hen kan je niet uitleggen dat zij alweer als schuldige worden aangeduid terwijl er ondertussen gascentrales - die immens veel stikstof uitstoten - vergund zouden raken”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. Wij blijven er rotsvast van overtuigd dat de landbouwsector een toekomst moet hebben in Vlaanderen.”

Het is ondertussen alweer van begin dit jaar geleden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem vernietigde omwille van de stikstofimpact van de uitbreiding op een nabijgelegen natuurgebied. Nochtans voldeed de kippenhouder aan alle wettelijke voorwaarden. Het arrest zette het Vlaams stikstofbeleid op losse schroeven en toonde de nood aan een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan. 

“Er wordt al sinds 2014 gebakkeleid over een definitieve PAS, deze situatie is dan ook stilaan onhoudbaar”, zegt Sintobin. Er is nog steeds geen zicht op waar de minister nu naartoe wil: zal ze de belangen van de landbouw, industrie, bouw- en transportsector trachten te verzoenen of kiest ze voor een makkelijk rondje zwartepieten waar de boeren het slachtoffer van worden?” 

“De linkse partijen schreeuwen moord en brand over de stikstofuitstoot van de Vlaamse landbouw, maar tegelijk willen ze nieuwe gascentrales neerpoten”

Het Vlaams Belang riep in juni al in een motie op tot maximale rechtszekerheid voor de boeren. “Dat valt enkel te verwezenlijken als we zo snel mogelijk een definitief en gebalanceerd PAS-kader voorgelegd krijgen, en flankerende maatregelen ontplooien voor bedrijven die geen nieuwe vergunning zouden krijgen”, waarschuwt Sintobin. We moeten vermijden dat een gezond landbouwbedrijf in Vlaanderen uitbaten geheel onmogelijk wordt en dat de Europese richtlijnen inzake stikstofuitstoot onze Vlaamse boeren nog verder verstikken.”

Minister Demir (N-VA) moet dit najaar tevens knopen doorhakken of de gascentrales (waarvoor de federale regering subsidies wil uitschrijven in het kader van de kernuitstap) een vergunning krijgen in Vlaanderen of niet. “Het zorgt ervoor dat het debat haast surreëel wordt”, zegt Sintobin. “De linkse partijen schreeuwen moord en brand over de stikstofuitstoot van de Vlaamse landbouw, maar tegelijk willen ze nieuwe gascentrales die immens veel stikstof én broeikasgassen zullen uitstoten.” Een gascentrale stoot gemakkelijk 100.000 kilo ammoniak, een verbinding van stikstof, uit per jaar. Een gemiddeld landbouwbedrijf is verantwoordelijk voor slechts 8.000 kilo ammoniak.