Nieuws
donderdag, 03 feb 2022

Strengere controle nodig op illegale handel in puppy's

Vlaams Parlementslid Els Sterckx pleitte in het Vlaams Parlement voor strengere controles op illegale puppytransporten uit Oost-Europa naar Vlaanderen. Recent werd in Duitsland opnieuw zo’n transport onderschept met als bestemming Vlaanderen. “Die transporten voldoen niet aan onze Dierenwelzijnswetgeving. Puppy's worden in erbarmelijke omstandigheden vervoerd en dit bovendien onder de toegelaten leeftijd”, zei Sterckx aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “U moet contact opnemen met de Duitse politie om lessen te trekken uit hun aanpak van deze illegale transporten, om zo ook in Vlaanderen deze wanpraktijken tegen te gaan.”

Begin januari werd door de Duitse politie rond Aken een Tsjechisch transport met meer dan 60 puppy's bestemd voor Vlaanderen, onderschept. De jonge hondjes bleken onder meer niet in orde met de verplichte vaccinaties. De pups zitten nu in asielen in de regio. Ook in maart 2021 werd in Duitsland al een Hongaars transport op weg naar Vlaanderen met 101 pups - zonder eten noch drinken en te jong volgens onze wetgeving - onderschept. “Maar in Vlaanderen werd nog geen enkel transport onderschept en raken gelijkaardige pups dus in de handel”, merkt Sterckx terecht op. Minister Weyts, u moet aandringen op forsere controle van de puppyhandel.”

“Leveranciers die deze puppy's invoeren en bedrijven die ze aankopen moeten strenger opgevolgd worden”

De minister gaf echter te kennen geen informatie te hebben over gerichte controles door onze politie en dat er wordt gewerkt met steekproefsgewijze controles op vaste plaatsen. “In Wallonië wil men blijkbaar de invoer of verkoop van puppy’s uit Oost-Europa verbieden. Maar in Vlaanderen kan er niet strenger op worden toegezien zoals in Duitsland?”, stelde Sterckx vast. “De illegale leveranciers - die trouwens vaak gekend zijn omdat ze al meerdere overtredingen begingen - moeten beter aangepakt worden. Daarom moet u de leveranciers van de puppy’s die niet voldoen aan onze dierenwelzijnswetgeving, schrappen van onze lijst van invoerders.” 

“De politie moet eveneens achterhalen voor wie die transporten bestemd zijn, want zij aanvaarden de te jonge - vaak niet gevaccineerde - pups en verkopen ze zo ook door. Ze moeten hiervoor gestraft worden”, meent Sterckx. Volgens Weyts kan echter de koper niet bestraft worden, omdat het probleem bij de verkoper ligt. “Maar er zijn organisaties die deze transporten opvolgen en bij aankomst ervan zelfs de politie verwittigen, maar ook daarmee gebeurt niks”, betreurt Sterckx. “De erkenning van puppywinkels in Vlaanderen waar reeds fouten zijn vastgesteld, moet ingetrokken worden”, besluit Sterckx. “Dit is nodig om een duidelijk signaal te geven.