Nieuws
vrijdag, 21 mei 2021

“Streven naar tweetalige gezondheidszorg in Brussel faalt”

De Brusselse Huisartsenkring klaagt het gebrek aan tweetaligheid Brusselse wachtdiensten aan. “De huidige regeling voldoet absoluut niet, zoveel is duidelijk”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “De twee taalgemeenschappen moeten ook op het vlak van gezondheidszorg hun volledige verantwoordelijkheid nemen.”

Bij gebrek aan voldoende Nederlandstalige artsen is dienstverlening in het Nederlands in Brussel momenteel enkel gegarandeerd tijdens de formele wacht. In het weekend en op feestdagen, dus niet in de week. Het geldt ook enkel voor de rijdende wacht en de centrale wachtpost 1000. In antwoord op een vraag hierover van fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de erkenning van de huisartsenkringen en de wachtdiensten, en benadrukte hij het belang van de communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker.

“Door Franstalige onwil is een tweetalige zorg in Brussel onmogelijk”

De ‘Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst’ (GBBW), die belast is met de organisatie van de wachtdiensten, valt onder de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Als lid van de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) peilde Lootens-Stael bij collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen) naar mogelijke maatregelen door de VGC. “Van den Brandt kwam helaas niet verder dan het vragen om geduld. Het is natuurlijk zo dat er een tekort is aan Nederlandskundige artsen. Bovendien blijken te weinig Nederlandskundige Franstalige artsen bereid te zijn tweetalige wachtdiensten te doen en zich daarvoor te laten certificeren.”

“Het probleem blijft dus bestaan”, besluit Lootens-Stael. “Anders dan in het onderwijs waar de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zelf alle hefbomen in handen hebben, geeft men op het vlak van de zorg in Brussel de troeven uit handen en schikt men zich in een tweederangspositie in een pseudo-tweetalige context.” Het Vlaams Belang ijvert voor een splitsing van de volledige zorg waarbij de verantwoordelijkheid, ook de financiële, gelegd wordt bij de twee gemeenschappen.