Nieuws
vrijdag, 07 jul 2023

Structurele middelen nodig voor hogere studentenaantallen arts en tandarts

Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder kaartte deze week in de plenaire vergadering de verhoogde noden van de geneeskundefaculteiten aan. De komende jaren zullen meer studenten arts en tandarts opgeleid worden. “Die optrekking is natuurlijk zeer positief, want in Vlaanderen zitten we met een groot artsentekort”, zegt Slagmulder. Maar natuurlijk vergen extra studenten ook extra budget.

Na veel gebakkelei met de federale regering en met federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de uitstroomquota, verhoogde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in juni de startquota voor komend academiejaar. Vanaf 2023-2024 zullen jaarlijks 1600 studenten mogen starten aan het eerst jaar geneeskunde. Dit betekent een aanzienlijke stijging t.o.v. de 1.276 geneeskundestudenten die vorig academiejaar mochten starten en is ook meer dan het in februari aangekondigde opgetrokken quotum van 1.424. Het aantal studenten dat mag starten in tandheelkunde werd opgetrokken van 180 naar 218.

“Die optrekking is natuurlijk zeer positief, want in Vlaanderen zitten we met een groot artsentekort, vooral bij de huisartsen. We zien dat dat nieuws nu al een gunstige weerslag heeft, aangezien het aantal deelnemers aan de toegangsexamens deze week enorm is gestegen. Maar natuurlijk vergen extra studenten ook extra budget voor deze opleidingen”, zegt Slagmulder. “Bij de begrotingsopmaak werd al een decretale mogelijkheid voorzien om meer te investeren in deze opleidingen. Toen werd duidelijk dat het zou gaan om een eenmalig transitiebudget van 15 miljoen euro. Maar het is helemaal geen eenmalige maatregel, want ieder jaar zit je met dat groter aantal studenten.”

“Het is maar de vraag of de huidige investeringen zullen volstaan, zeker gezien in de vorige jaren veel bespaard is geweest op het hoger onderwijs”

De geneeskundefaculteiten trokken daarom aan de alarmbel. Volgens hen hebben ze te weinig slagkracht om die grotere aantallen kwaliteitsvol op te leiden. Het meest dringende is de nood aan infrastructuur. Daarnaast zijn er ook tekorten personeelstekorten. Verder zal men op termijn ook veel meer stageplaatsen nodig hebben. “Weyts antwoordde dat hij vanaf komend begrotingsjaar een miljoen aan recurrente middelen zal voorzien. Dat is inderdaad al een mooie start, maar de vraag is of dat genoeg zal zijn. Zeker gezien er in de vorige jaren veel bespaard is geweest op het hoger onderwijs.”

“Meer geneeskundestudenten mag niet betekenen dat geneeskundeopleidingen aan kwaliteit inboeten. Dan zijn we verder van huis. Geneeskunde is een intensieve opleiding die bijna een 1-op-1-begeleiding vereist. We mogen studenten ook niet beperken in hun mogelijkheden om praktijkervaring op te doen, dat zal alleen maar resulteren in toekomstige artsen die onvoldoende voorbereid zijn”, aldus Slagmulder. “Deze Vlaamse regering zal dus voldoende infrastructuur, personeel en stageplaatsen moeten kunnen garanderen. Vandaar mijn oproep aan minister Weyts om de vinger aan de pols te houden en te investeren in de geneeskundefaculteiten zodat de opleidingen de toegenomen vraag aankunnen, want goede artsen en tandartsen blijven broodnodig!”