Persberichten
vrijdag, 09 apr 2021

Studente met boerka op hogeschool: “Strengere veroordeling verwacht van Weyts”

Recentelijk werd duidelijk dat een studente van de hogeschool Thomas More in Mechelen frequenteerde in een boerka - nochtans illegaal. Volgens Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is echter de onderwijsinstelling in kwestie vrij om te bepalen welke kledingvoorschriften er gelden. Het Vlaams Belang neemt daar echter geen genoegen mee en vindt dat de wet overal moet nageleefd worden “zeker op instellingen die we met Vlaams belastinggeld financieren”. Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) stelde er dan ook een parlementaire vraag over aan minister Weyts. “Onze overheden moeten duidelijkheid verschaffen”, aldus Slagmulder.

De dracht van boerka's en nikabs is sinds 2011 bij wet verboden in de openbare ruimte. Onlangs kwam een klacht binnen op het kabinet van Weyts vanwege een docente aan Thomas More over studentes die toch zulke klederdracht droegen op de campus. Het kabinet deelde haar mee dat er op Vlaams niveau geen regelgeving bestaat over religieuze tekens in het hoger onderwijs. Dit betekent dat universiteiten en hogescholen van Weyts hier zelf het beleid mogen bepalen - ook als het tegen de wet ingaat dus.

“Weyts moet via de regeringscommissarissen aandringen om dit verbod expliciet in de onderwijsreglementen te laten opnemen”

Volgens het Vlaams Belang is dit echter onaanvaardbaar. “Een Westerse samenleving moet onze waarden en normen beschermen en overheden mogen de verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven op de scholen”, aldus Slagmulder. We kunnen toch niet aanvaarden dat in instellingen die gefinancierd worden met openbaar geld de openbare wetten openlijk met de voeten worden getreden? Het Grondwettelijk Hof stelde bovendien recent dat een verbod op levensbeschouwelijke tekenen in onderwijsinstellingen niet ingaat tegen de godsdienstvrijheid.

Daarnaast gaat Weyts volgens het Vlaams Belang in zijn antwoord voorbij aan het openbaar gehalte van het hoger onderwijs. “Universiteiten en hogescholen hebben namelijk ook een publieke functie aangezien men er bijvoorbeeld informatie kan inwinnen over het opleidingsaanbod of een openbaar college kan bijwonen”, aldus nog Slagmulder. Maar Weyts liet weten dat de federale overheid - bevoegd voor bepalingen uit het strafwetboek - in de desbetreffende wet niet exact duidt wat de term ‘publiek toegankelijke plaatsen’ inhoudt.

In het Vlaams regeerakkoord staat al wel dat het dragen van opzichtige religieuze kledij in ons Vlaamse leerplichtonderwijs moet verboden worden. Slagmulder besluit: “De minister moet dit verbod ook expliciet in de reglementen van hogeronderwijsinstellingen laten opnemen.” Want ook hier heeft de regering helaas tot op heden nog geen uitvoering aan gegeven.