Nieuws
donderdag, 14 jul 2022

Studievoortgangsmaatregelen hoger onderwijs stap in goede richting, maar toont nog gebreken

Om de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs te verhogen, voert de Vlaamse regering een horde in na het tweede jaar van de bacheloropleiding voor studenten, die starten vanaf het academiejaar 2023-2024. Dan mag men alleen voortstuderen als men op het einde van het tweede jaar geslaagd is voor alle vakken van het eerste jaar. “De studie-efficiëntiehordes zullen zowel de studenten als de instellingen ten goede komen, al zijn er hier en daar wel nog mankementen”, reageert Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Maar er wordt door de regering te weinig tijd en middelen voorzien om deze hervormingen kwaliteitsvol door te voeren.”

Woensdag werd in het Vlaams Parlement het decreet ter optimalisatie van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs gestemd. Het decreet bevat het een hele reeks wijzigingen inzake het kunnen opleggen van studievoortgangsmaatregelen door de hogeronderwijsinstellingen. De maatregelen zijn voornamelijk een reactie op de langere studieduur van een (groot deel van) de studentenpopulatie als gevolg van de flexibilisering van het hoger onderwijs. Slechts 30% behaalt immers binnen de normale duurtijd van drie jaar zijn of haar bachelordiploma en 28% verlaat het hoger onderwijs zonder diploma.

De opvallendste maatregel is de Vlaanderenbrede regel waarbij studenten na twee jaar voor al hun eerstejaarsvakken moeten geslaagd zijn. Zo niet, mag de student zich niet inschrijven voor een derde jaar binnen dezelfde opleiding. Het Vlaams Belang is tevreden met het instellen van deze horde. “Het is alvast een grote verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke harde knip tussen bachelor en master waar we ons fel tegen verzet hebben”, verklaart Kristof Slagmulder. “Het is in elk geval positief dat onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) duidelijk geluisterd heeft naar onze kritieken en dat iedere student nu slechts 4 examenkansen per vak heeft in plaats van 6 of meer. Dit zal hen responsabiliseren en aanzetten om een meer gedegen studiekeuze te maken.”

“Om de invoering van studie-efficiëntiehordes in het hoger onderwijs mogelijk te maken, zijn ook meer middelen nodig”

Het geheel aan studievoortgangsregels bevat volgens Slagmulder echter toch nog inhoudelijke mankementen. “Voor ons mocht er ook een Vlaanderenbrede eerste horde na één jaar ingevoerd worden, zoals aan de KU Leuven, waar je na je eerste jaar voor 30% van je vakken geslaagd moet zijn”, zegt Slagmulder. “Daarnaast wordt het net moeilijker voor hogeronderwijsinstellingen om zelf volgtijdelijkheidsvoorwaarden op te leggen wat dan weer net voor meer flexibilisering zorgt.“

Maar naast deze inhoudelijke kwesties heeft het Vlaams Belang vooral ook grote bezwaren rond de implementatie van deze regels. “Het toepassen van alle maatregelen vergt voor veel hogescholen en universiteiten een herziening van het curriculum”, aldus Slagmulder. “Ook vergen deze aanpassingen middelen en extra personeel, maar de hogeronderwijsinstellingen krijgen slechts een peulenschil in ruil voor dit verzwaarde takenpakket. We hadden deze wijzigingen liever al 10 jaar geleden ingevoerd gezien, maar als we het nu doorvoeren, dan moeten we dat op een kwaliteitsvolle manier doen en niet snel-snel.”