Nieuws
donderdag, 26 okt 2023

Systeempolitici zijn tegen afschaffen speciale nummerplaten voor parlementsleden

Foto: Vlaams Belang. Systeempolitici zijn tegen afschaffen speciale nummerplaten voor parlementsleden

In de Kamercommissie mobiliteit diende het Vlaams Belang onlangs een wetsvoorstel in om de speciale nummerplaten voor hoogwaardigheidsbekleders af te schaffen. Het gaat om de bekende A- en P-nummerplaten. Zulke ridicule profilering van zogenaamde ‘hoogwaardigheidsbekleders’, waaronder parlementsleden, is niet meer van deze tijd”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Ongelooflijk dat Vooruit en cd&v hieraan halsstarrig vasthouden.”

Parlementsleden die vandaag nog gebruik maken van de speciaal voor hen voorbehouden nummerplaten die beginnen met de letter P gevolgd door een cijfercombinatie, zouden op basis van het wetsvoorstel van het Vlaams Belang in de toekomst met een gewone nummerplaat moeten rondrijden. “Net als iedere andere burger”, aldus Troosters. “Er is geen enkele reden waarom men als parlementslid nood zou hebben aan een bijzondere nummerplaat. Het gaat enkel en alleen om profilering.”

“Parlementsleden hoeven zich niet verheven te voelen boven het volk” 

Het was opvallend dat het voorstel tegenkanting kreeg van Vooruit en cd&v. Zo zag cd&v-Kamerlid Jef van den Bergh deze herziening liever niet behandeld worden. Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée maakte zich zorgen over het aantasten van haar parkeerprivileges. Met een P-plaat hebben parlementsleden toegang tot gereserveerde parkeerplaatsen. “Een parkeerplaats voor de werkplek kan eenvoudig gegarandeerd worden zonder speciale nummerplaat”, reageert Troosters. “De zwakte van deze argumentatie toont perfect aan waarom de afschaffing van de archaïsche P-plaat zo hard nodig is. Parlementsleden hoeven zich niet verheven te voelen boven het volk.”

“Speciale kentekenplaten voor hoogwaardigheidsbekleders zijn een archaïsch en achterhaald gebruik dat voor het Vlaams Belang zo snel mogelijk dient afgeschaft te worden”, besluit Troosters. “Die nummerplaten hebben geen enkel nut. Ze leiden alleen maar tot nodeloze profileringsdrang en tot het verder vergroten van de kloof met de burger.”