Persberichten
donderdag, 06 jun 2024

Taalwetgeving Brussel 2023: opnieuw een absoluut dieptepunt

Foto: iStock. Taalwetgeving Brussel 2023: opnieuw een absoluut dieptepunt

Zopas gaf de vicegouverneur van Brussel zijn verslag vrij over de toepassing van de taalwetgeving in Brussel in 2023. “Andermaal is de situatie dramatisch en een schande voor een democratische rechtsstaat”, stelt Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “De federale wetgever moet dringend ingrijpen”, voegt Vlaams Belang Kamerfractieleider Barbara Pas eraan toe.

Naar jaarlijkse gewoonte brengt de vicegouverneur van Brussel verslag uit over de (niet-)toepassing van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen. In 2023 behandelde hij 3.758 dossiers van benoemingen en bevorderingen door de Brusselse gemeenten en OCMW’s. Slechts 552 daarvan, of nauwelijks 14,7 procent, was in orde met de taalwetgeving, dat wil zeggen dat de betrokken ambtenaren tweetalig waren zoals de wet het voorschrijft.

In vergelijking met de voorgaande jaren betekent dat de zoveelste achteruitgang van de tweetaligheid. In 2022 bedroeg dat percentage immers nog een schamele 16,1 procent. Vooral in de OCMW’s is de situatie schandelijk. Daar waar in de gemeenten nog 25,7 procent van de benoemingen correct verloopt (in 2021 was dat 28,7 procent), bedraagt dat in de OCMW’s maar 6,4 procent (7,5 procent in 2022).

Nauwelijks 14,7 procent van de behandelde dossiers was in orde met de taalwetgeving

Het zijn enkel Vlamingen die hier het slachtoffer van worden. Van de 3.758 aangeworven personeelsleden in 2023 kan 96,4 procent zich in het Frans uitdrukken (Franstaligen en tweetalige Vlamingen), maar slechts 18,2 procent in het Nederlands (Vlamingen en tweetalige Franstaligen).

De vernietiging van onwettige benoemingen is de bevoegdheid van de Brusselse regering, maar die vernietigde, zoals de voorgaande jaren, geen enkele van deze onwettige benoemingen. Nochtans heeft de Raad van State herhaaldelijk gesteld dat deze vernietigingsbevoegdheid verplicht is.

“Ontneem de vernietigingsbevoegdheid aan de Brusselse instanties”

“Hoe lang gaan de traditionele Vlaamse partijen zulk een schandelijk anti-Vlaams taalracisme nog dulden?” vraagt Lootens zich af. “Op die manier evolueert de dienstverlening in de Brusselse plaatselijke besturen al decennia van de wettelijk opgelegde tweetaligheid naar een onwettige Franse eentaligheid. Hierdoor kunnen Vlamingen niet alleen niet meer in hun taal terecht in hun eigen hoofdstad, maar worden ons bovendien ook nog eens vele honderden jobs gestolen waar we wettelijk recht op hebben. In een rechtsstaat die naam waardig is dit absoluut onaanvaardbaar. Dit zijn toestanden die thuishoren in een bananenrepubliek.”

“Ik roep alle Vlaamse partijen op om na de installatie van het nieuwe parlement de toezichtbevoegdheid uit handen van de Brusselse regering te nemen door een bijzonder administratief toezicht in het leven te roepen”, voegt Pas eraan toe. “We moeten niet alleen de schorsingsbevoegdheid, maar ook de vernietigingsbevoegdheid bij de vicegouverneur onderbrengen en dat kan bij gewone meerderheid in de Kamer. Laten we daarvoor onmiddellijk na de verkiezingen onze Vlaamse meerderheid gebruiken om deze schandalige anti-Vlaamse discriminatie de wereld uit te helpen.”