Nieuws
dinsdag, 20 sep 2022

Tariefverlaging voor goede doelen en vriendenerfenissen mist effect

Uit het antwoord van Vlaamse minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) blijkt dat de tariefverlaging voor schenkingen aan goede doelen veel minder kost dan geraamd in de begroting. “Het gaat slechts om een kost van 10,9 miljoen euro in plaats van de oorspronkelijk geschatte 32,7 miljoen euro”, aldus Van dermeersch. “Dit toont aan dat meer en meer Vlamingen het steeds moeilijker hebben. Om de talloze goede doelen echter niet in gevaar te brengen, stellen wij voor om een eerste schijf van 50.000 euro vrij te stellen van zowel de schenk- als erfbelasting.”

Met het decreet van 19 maart 2021 werd de Vlaamse Codex Fiscaliteit gewijzigd met een tariefverlaging voor non-profit-legaten en non-profit-schenkingen (goede doelen) en de invoering van de vriendenerfenis. Op jaarbasis (van juli 2021 tot juni 2022) ging de begroting uit van een kost van 32,7 miljoen euro voor beide wijzigingen, namelijk 22,7 miljoen euro voor de tariefverlaging voor de goede doelen en 10 miljoen euro voor de vriendenerfenis. Volgens minister Diependaele is de kost op jaarbasis beperkt gebleven tot 10,7 miljoen euro voor de goede doelen en 0,2 miljoen euro voor de vriendenerfenissen, samen 10,9 miljoen euro. Hier kan nog een kleine marge op zitten omdat er voor het eerste semester van 2022 nog 2 maanden zijn om aangiftes in te dienen.

“Er is al enige jaren een dalende trend in de legaten en schenkingen voor goede doelen, maar die lijkt zich nog te versnellen”, zegt Van dermeersch. “De vraag is of de coronacrisis en nu de energiecrisis, die meer en meer een financiële crisis wordt voor de Vlamingen, niet meespeelt in deze dalende trend.”

“Ondanks deze tariefverlaging waren de totale meerontvangsten voor 2021 van Gewestelijke belastingen maar liefst 823 miljoen euro meer dan begroot”

Het is duidelijk dat de decreetwijziging niet het verhoopte resultaat heeft behaald. “Het is te kort door de bocht om te stellen dat de tariefverlaging een maat voor niets is geweest voor de goede doelen, maar voor de vriendenerfenis is het dat duidelijk wel”, verklaart Van dermeersch. “Alles duidt op een financiële krapte bij de Vlamingen, die het steeds moeilijker hebben. Financiële steun van de Vlaamse regering zou dan ook zeer welkom zijn.”

Het Vlaams Belang vroeg dan ook of het niet eenvoudiger zou zijn om een eerste schijf van 50.000 euro vrij te stellen van zowel de schenk- als erfbelasting en dit voor alle Vlamingen. “De minister vindt dit echter niet opportuun omdat het de goede doelen zou benadelen en ook omdat het een structurele verlaging van de belastingen zou zijn”, zegt Van dermeersch. “Dit is nochtans moeilijk te begrijpen is aangezien de totale ontvangsten van de erf- en schenkbelasting 160,6 miljoen hoger lagen dan geraamd. Bovendien lagen volgens het Rekenhof de totale meerontvangsten voor 2021 van Gewestelijke belastingen, waar de erf- en schenkbelasting een onderdeel van is, 823 miljoen euro hoger dan begroot. Indien er dan nu nog geen ruimte is om deze verdrietbelastingen te verlagen, zal ze er nooit zijn onder deze Vlaamse regering.”