Nieuws
dinsdag, 26 okt 2021

Tegenstanders van kernenergie zetten wetenschappers onder druk

Het Vlaams Belang stelt vast dat alle middelen, ook ongeoorloofde, goed blijken te zijn om kernenergie toch maar in een slecht daglicht te kunnen plaatsen. “Men deinst er zelfs niet voor terug om wetenschappers van het SCK, het Studiecentrum voor Kernenergie, onder druk te zetten, met telefoons en zelfs een soort van dreigbrief, om alsnog een onzinnig advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) te onderschrijven”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het zegt veel over de wijze waarop de tegenstanders van kernenergie het maatschappelijk debat willen voeren.”

Kernenergie is ontegensprekelijk en met voorsprong de meest betrouwbare en klimaatvriendelijke bron van energie. “Maar toch werden de experten van het nucleaire onderzoekscentrum SCK verzocht de stelling van de HGR te beamen dat deze vorm van energie op ethisch, milieu- en gezondheidsvlak niet aan de beginselen van duurzame ontwikkeling zou voldoen”, aldus Van Lommel. “De wetenschappers in kwestie werden dus zonder meer geacht deze baarlijke nonsens te onderschrijven. En alsof dat nog niet vernederend en erg genoeg was, werden ze ook verwacht te bevestigen dat een kernuitstap geen hoge kostprijs heeft, ook niet wat CO2-impact betreft.”

“Door hun weigering om zonder meer mee te gaan in het verhaal van de kernuitstap, hebben verschillende wetenschappers van het SCK zelfrespect en integriteit betoond”

Noch de directeur-generaal van het SCK, Eric Van Walle, noch expert stralingsbescherming Johan Camps zijn over die manier van werken te spreken. “Beiden zijn formeel dat het ontbrak aan een grondige, wetenschappelijke analyse”, vervolgt Van Lommel. “Alles diende, los van elke objectiviteit, gekoppeld te worden aan de factor ‘duurzaamheid van kernenergie’.”

“Een maatschappelijk debat moet gebeuren op basis van correcte gegevens, van juiste cijfers, van wetenschappelijk onweerlegbaar feitenmateriaal”, besluit Van Lommel. “Het is nu wel duidelijk dat dit met de tegen kernenergie gekante dogmatici niet mogelijk is.”