Nieuws
dinsdag, 09 aug 2022

Tegoeden steeds vaker niet terugbetaald aan belastingbetaler

Het Vlaams Belang eist van de overheid veel meer inspanningen om belastingplichtigen die tegoeden hebben te contacteren. “Ook de overheid heeft de plicht om belastingschulden aan de burger af te lossen”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) ondervroeg. “De voorbije vier jaar kon zo bijna 15 miljoen euro niet terugbetaald worden aan de belastingbetaler.”

''Het rekeningnummer vermeld op het aanslagbiljet stemt niet steeds overeen met het rekeningnummer waarop effectief door de fiscus wordt terugbetaald", aldus Vermeersch. “Het probleem deed zich voor bij een gezamenlijke teruggave op naam van niet-feitelijk gescheiden partners die elk een verschillend rekeningnummer voor de vereffening van een belastingteruggave hebben meegedeeld. Als gevolg van een synchronisatieprobleem werd niet altijd het correcte rekeningnummer aangekondigd op het aanslagbiljet. De fiscus ontving 106 officiële klachten als gevolg van dit probleem."

“Het bedrag gaat niet naar de belastingbetaler die er recht op heeft, maar naar de bodemloze Belgische putten"

In de afgelopen vier jaar werd 14.640.560,26 euro aan directe belastingen, en dus niet uitsluitend de personenbelasting, vereffend op een niet langer actief rekeningnummer. Het bedrag keerde dus terug op de rekening van de FOD Financiën. “En dat bedrag zit jaar na jaar in stijgende lijn: 1.419.758,60 euro in 2019, 1.705.176,98 euro in 2020, 2.997.636,95 euro in 2021 en al 8.517.987,73 euro in 2022.” Het Vlaams Belang wijst erop dat na verloop van de wettelijke verjaringstermijn deze sommen jammer genoeg de staatskas toekomen.

"We kunnen burgers nu alleen maar aanraden om nauwgezet op te volgen of het tegoed van de fiscus ook daadwerkelijk wordt terugbetaald”, aldus nog Vermeersch. “Bovendien doet men er goed aan om het bij de fiscus gekende rekeningnummer telkens te controleren en om iedere wijziging van het rekeningnummer tijdig te melden."

“Maar de overheid moet meer inspanningen doen om de belastingplichtigen, tegenover wie ze een schuld heeft, te contacteren”, besluit Vermeersch. “En daarnaast moet er wettelijk in de mogelijkheid voorzien worden om een rekeningnummer mee te kunnen nemen, net zoals een overdraagbaar gsm-nummer. Dat zou de bankmobiliteit ten goede komen, maar ook de continuïteit van domiciliëringen, terugkerende inkomsten en terugbetalingen door de fiscus verzekeren."