Nieuws
woensdag, 05 okt 2022

Terugkeercijfers bevestigen falen Belgisch asiel- en migratiebeleid

Terwijl het aantal asielaanvragen onverminderd piekt, blijft de terugkeer verder slabakken. “Voor de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller al op 22.627 asielaanvragen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie), die vandaag hierover de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken inkeek. “En dat is goed voor een stijging van 50 procent in vergelijking met vorig jaar. Het toont het falen van het Belgische asiel- en migratiebeleid aan”

In de ruimste interpretatie van de terugkeercijfers (gedwongen terugkeer, vrijwillige terugkeer en terugdrijvingen aan de grens) staat de teller voor de eerste acht maanden van dit jaar op nauwelijks 4.763. “Wanneer we deze cijfers extrapoleren naar een heel jaar, zullen de terugkeercijfers weliswaar hoger liggen dan vorig jaar – het zou er nog aan ontbreken ook – maar ze vinden nog steeds geen aansluiting bij het precorona-niveau”, aldus Van Langenhove. “Nu reeds is duidelijk dat de asielinstroom de kaap van het crisisjaar 2019 ruim zal overschrijden. In vergelijking met de eerste acht maanden van 2019 gaat het nu al over een stijging van liefst 29 procent. Alles wijst erop dat we inzake terugkeer significant onder het niveau van 2019 dreigen af te klokken.”

Daarbij dient opgemerkt dat het niveau van 2019 uiteraard geen doel op zich is aangezien ook in dat jaar maar heel weinig mensen effectief terugkeerden. “Voor een goed begrip: toen was dat aantal al gedaald tot amper 8.706, het laagste cijfer in tien jaar”, vervolgt Van Langenhove. “Kortom, terwijl een terugkeer naar het laatste precorona-jaar maar bitter weinig zou voorstellen, is het vooruitzicht dat zelfs dat niveau niet zal gehaald worden uitermate veelzeggend.”

“Van enig evenwicht, in het asiel- en migratiebeleid, tussen in- en uitstroom is minder dan ooit sprake”

“Voor zover nog nodig, wijzen overigens ook andere cijfers op de desastreuze toestand waarin het Belgische terugkeerbeleid zich bevindt”, aldus nog Van Langenhove. “Terwijl in de eerste acht maanden van dit jaar 17.495 personen een terugkeerbesluit kregen, keerden in dezelfde periode welgeteld 3.618 personen effectief, vrijwillig of gedwongen, terug. Zegge en schrijve amper 20 procent.”

“Deze gang van zaken hoeft niet te verbazen”, besluit Van Langenhove. “Het feit dat tot op heden nog steeds geloofwaardige maatregelen om de instroom in te dammen en de uitstroom op te voeren, uitblijft, valt zonneklaar af te lezen uit zowat elk relevant cijfer. In die zin lezen ook de nieuwste terugkeercijfers als een herbevestiging van het rapport dat eerder reeds opgemaakt werd: het Belgische asiel- en migratiebeleid faalt en is zonder meer failliet.”