Persberichten
vrijdag, 11 dec 2020

Terugkeercijfers tonen nood aan crisiscentrum voor gedwongen terugkeer

Gelet op de terugkeercijfers pleit het Vlaams Belang op korte termijn voor een tijdelijk crisiscentrum voor illegalen in afwachting van hun gedwongen terugkeer. Het aantal asielaanvragen zit sinds enkele maanden weer in stijgende lijn, terwijl de terugkeer van illegale vreemdelingen op een historisch laag niveau staatVoor 2020 (van januari tot oktober) staat de teller van vrijwillige en gedwongen vertrek op 3.302.

“De bar slechte terugkeercijfers hebben niet alleen te maken met de wegens corona gehalveerde capaciteit in de gesloten terugkeercentra”, licht Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) toe, “maar ook met het feit dat heel wat derde landen doen wat Europa blijkbaar niet kan of wil; hun grenzen gesloten houden.”

De betrokken landen bewaken hun grenzen omgekeerd heel wat minder om de illegale uitstroom richting Europa tegen te gaan. De nieuwe immigratiecrisis op de Canarische eilanden spreekt ter zake boekdelen, en toont aan dat de druk op derde landen zal moeten opgevoerd worden. Helaas ontbreekt hier rond volgens het Vlaams Belang elke aanzet, zowel in het aangekondigde EU-migratiepact als in het Belgische regeerakkoord.

Terugkeercijfers illegalen zakken verder: “De jarenlange vrijblijvende beloftes hebben nu lang genoeg geduurd”

In het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ herhaalde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vandaag nog maar eens dat hij de terugkeercijfers wil opkrikken, alhoewel hij daarvoor eerder al twee essentiële instrumenten (de woonstbetreding en de mogelijkheid om gezinnen tijdelijk in aangepaste gesloten woonunits onder te brengen) uitsloot. “Aangezien staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel (MR), eerder deze week bovendien toegaf dat de beloofde twee nieuwe gesloten centra in Zandvliet en Jumet er ook deze legislatuur niet zal komen, blijft uiteraard de vraag met welke toverformule staatssecretaris Mahdi alsnog zal uitpakken om zijn herhaalde belofte – én die van zijn voorganger Theo Francken (N-VA) – na te komen.”

Dries Van Langenhove stelde gisteren in de Kamer voor om – in afwachting van de uiteindelijke realisatie van het fameuze ‘Masterplan gesloten centra’ – op korte termijn werk te maken van een tijdelijk (crisis)centrum voor gedwongen terugkeer. Dat kan onder meer door de inzet van gevangenisboten (zoals enkele jaren geleden voor de opvang van asielzoekers in Gent) of door gebruik te maken van leegstaande legerterreinen of (rijkswacht)kazernes. “Indien Mahdi verbetering wil in de terugkeercijfers, kan hij weinig anders dan zich bij het voorstel van het Vlaams Belang aansluiten.”