Nieuws
maandag, 13 jun 2022

Tewerkstelling van illegalen zorgt voor aanzuigeffect

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de actie van verscheidene linkse en uiterst linkse organisaties met het oog op het inschakelen van de vele mensen zonder papieren op de arbeidsmarkt. “Die inschakeling is alleen maar een aanmoediging om nog meer illegalen naar dit land te lokken, terwijl dit land al minstens 150.000 illegalen telt”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Maar dat is dan ook de bedoeling van de organisatoren. Het gaat om ACV, ABVV, KifKif, Vriendschap Zonder Grenzen en dergelijke meer.”

Afgelopen vrijdag waren er acties in Brussel, Brugge en Antwerpen. “In een Brusselse kleuterschool kwamen bijvoorbeeld een tiental vrouwelijke Illegalen zogenaamd helpen op de speelplaats en in de refter, zodat de leraars ondertussen ‘een kop koffie konden drinken’ of konden vergaderen”, aldus Van Langenhove. “Volgens de organisatoren moet zoiets zomaar kunnen, gewoon omdat de mensen zonder papieren in kwestie al jarenlang in dit land verblijven en toch niet willen terugkeren naar hun land van herkomst.”

“Er kan geen sprake zijn van tewerkstelling van illegalen, wat enkel nog voor nog meer illegalen zal zorgen”

“ACV, ABVV, Kifkif en co illustreerden met hun acties dat ze lak hebben aan wetgeving die hen niet zint”, merkt Van Langenhove op. “Wie illegalen tewerkstelt, riskeert volgens de wet immers een aantal sancties. Zo zijn ze onder meer hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van de repatriëring en de huisvesting van de mensen zonder papieren en hun gezin. Helaas komt het bijna nooit voor dat die kosten effectief worden teruggevorderd.”

“De arbeidsinspectie moet zeer actief op zoek gaan naar deze buitenwettelijk tewerkgestelde illegalen”, besluit Van Langenhove. “Enerzijds moeten de lasten op arbeid eindelijk worden verlaagd, zodat de vraag naar zwartwerk en illegale arbeidskrachten zal afnemen. Maar anderzijds moeten de boetes voor wie illegalen tewerkstelt drastisch naar omhoog. En tot slot dient staatssecretaris Sammy Mahdi (cd&v) werk te maken van het effectief terugsturen van mensen zonder wettig verblijf naar hun land van herkomst.”