Nieuws
woensdag, 10 nov 2021

Tijdelijke coronapremie is een aalmoes voor de armen

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de maandelijkse coronapremie wordt gehalveerd, van 50 naar 25 euro. “Minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) verdedigde zich door te stellen dat de vervangingsinkomens reeds een structurele verhoging hebben gekregen dit jaar, maar dat is zwaar onvoldoende”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Met de zeer sterke stijging van de energieprijzen is dit een zware dobber voor veel mensen en dat raakt met een premie van 25 euro per maand niet opgelost.”

In de commissie sociale zaken werd eerder de verlenging van de tijdelijke coronapremie goedgekeurd. “Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te milderen voor een aantal kwetsbare categorieën binnen onze samenleving werd beslist om ook het laatste kwartaal van dit jaar een tijdelijke premie toe te kennen van 25 euro”, aldus Samyn. “Het zijn vooral de bejaarden met een laag pensioen en personen met een handicap die van deze maatregel genieten, en dat is een goede zaak.”

“Bovenop de coronacrisis en de stijging van de energieprijzen, nu deze beslissing over de coronapremie: als armoedebestrijding kan dit tellen”

Het Vlaams Belang vroeg om de premie vooralsnog te verhogen, maar zowel meerderheid als de oppositie verwierpen het amendement. Ook werd er bij amendement gevraagd de vergoeding te verruimen naar een groep van armen die nu niet onder de maatregel vallen, maar ook dat Vlaams Belang-voorstel werd weggestemd. “Opvallend was dat PVDA te elfder ure ook amendementen op tafel legde om net hetzelfde te vragen als het Vlaams Belang”, vervolgt Samyn. “Voor hun eigen amendementen stemden ze natuurlijk voor nadat ze eerst op die van het Vlaams Belang hadden onthouden: bizar.”

“De minister ziet niet in dat haar coalitiepartner Groen energiearmoede aan het creëren is die zeer veel slachtoffers zal maken. Met een aalmoes als deze coronapremie zal de armoede niet structureel verminderen”, besluit Samyn. “Maar misschien is dat hetgeen ze willen: de mensen afhankelijk maken van aalmoezen zonder structureel iets te veranderen.”