Nieuws
maandag, 04 dec 2023

Toespraak van De Croo op klimaattop bijzonder ongeloofwaardig

Foto: iStock. Toespraak van De Croo op klimaattop bijzonder ongeloofwaardig

Het Vlaams Belang vond de toespraak van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) dit weekend op de klimaatconferentie in Dubai (COP28) uiterst ongeloofwaardig. “Het klonk niet enkel vaag maar ook heel vals, en het stond vooral bol van vergetelheden”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Al waren het eerder verzwijgingen. Want het niet vermelden van een sociaal rechtvaardige energietransitie of de verminderde concurrentiekracht van de Europese industrie, was uiteraard niet toevallig.”

“In zijn toespraak suggereerde De Croo zich te verzetten tegen het zogenaamd ‘klimaatalarmisme’, maar diezelfde De Croo omarmt wel al sinds 1 oktober 2020 Ecolo en Groen”, aldus Ravyts. “En laat die partijen nu net de politieke spreekbuis zijn van de klimaatbeweging. De klimaathysterici zitten dus in zijn eigen regering.” Voor het Kamerlid hebben de organisatoren van de  ‘klimaatmars’ gisteren in Brussel nog eens bijzonder duidelijk gemaakt waar die klimaatbeweging echt voor staat: een drastische en vooral angstwekkende wijziging van onze manier van leven, consumeren, verplaatsen, wonen en verwarmen.

“De Croo zorgde voor de sluiting van vijf centrales, en gaat het nu over het belang van nucleaire productie hebben”

De eerste minister had het in zijn toespraak over de baten van de industrie bij de energietransitie. “Maar hij had het niet over een sociaal rechtvaardige energietransitie”, gaat Ravyts verder. “De Croo verzweeg bewust dat Vivaldi zich naadloos inpast in het EU-klimaatbeleid dat ons binnen enkele jaren zal opzadelen met een Europese koolstoftaks en met onhaalbare uitstootdoelstellingen.”

Ook de tanende concurrentiekracht van de Europese industrie werd door De Croo niet vermeld. “China wil haar uitstoot veel minder snel verminderen”, merkt Ravyts op. “En daarmee oefent het communistische land, met haar rijkdom aan grondstoffen voor de groene energietransitie, een houdgreep uit op die transitie in Europa.” Zo heeft China volgens het Kamerlid, door alles in te zetten op batterijwagens en dankzij overheidssteun, bijvoorbeeld greep gekregen op de hele toeleveringsketen voor elektrische wagens. Van de ontginning en bewerking van de cruciale grondstoffen, over de productie van batterijcellen tot de assemblage van die wagens.

“De Croo is onvoorstelbaar ongeloofwaardig in zijn pleidooi voor het aandeel van nucleaire productie in de energietransitie”, merkt Ravyts tot slot op. “Door het gedogen van de vertragingsmanoeuvres van de groene coalitiepartners in het eerste deel van de Vivaldi-legislatuur, heeft hij er zelf voor gezorgd dat vijf van de zeven centrales effectief zullen sluiten. En op dit eigenste ogenblik laat hij ook toe dat de groenen in zijn regering een versnelde realisatie van nucleaire technologie van de toekomst, de kleine modulaire reactoren of SMR's, aan het saboteren zijn.”