Nieuws
vrijdag, 19 jan 2018

Tom van Grieken pleit voor Vlaamse ondersteuning van dierenasielen

In het Vlaams Parlement kaartte Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken het gebrek aan ondersteuning van veel Vlaamse dierenasielen aan.

Dierenasielen verrichten een zeer nuttig werk door het verschaffen van onderdak aan dieren die verloren, achtergelaten, verwaarloosd, in beslag genomen of verbeurdverklaard zijn. Deze instellingen zijn echter hoofdzakelijk afhankelijk van de inzet vrijwilligers die vaak geweldig werk verrichten. Helaas slagen veel van de 146 Vlaamse dierenasielen er maar nauwelijks in om hun kop boven water te houden. Eind vorig jaar slaakten enkele dierenasielen dan ook een alarmkreet met betrekking tot een acuut tekort aan financiering.

“Gemeentelijke bevoegdheid”

In het Vlaams Parlement vroeg Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken daarom of minister van Dierenwelzijn Ben Weyts niet bereid zou zijn om de dierenasielen een structurele Vlaamse werkingssteun te geven. Die zag het blijkbaar echter niet zitten om op deze suggestie in te gaan.

De minister stelde dat de financiering van de dierenasielen een bevoegdheid van de gemeenten is. Hij gaf het voorbeeld van Limburg waar de provincie de coördinatie van de dierenasielen op zich neemt en de gemeenten bijdragen naargelang het aantal inwoners. Weyts stond er bovendien weigerachtig tegenover om de dierenasielen met Vlaams geld te subsidiëren, want subsidiëring zou meteen ook een verplichting tot inspectie met zich meebrengen. De inspectiediensten zouden volgens hem echter beter elders worden ingezet.

Veel verantwoordelijkheid

Tom Van Grieken was het niet eens met het antwoord van de minister en wees hem erop dat er in de verschillende provincies grote verschillen bestaan met betrekking tot de financiering van dierenasielen. Niet elke gemeente draagt immers bij in de werking van de dierenasielen. In oktober pleitte hij er in zijn eigen gemeente Schoten al voor om de bescheiden dotatie aan het plaatselijke dierenasiel flink op te trekken. Hij gaf daarbij zelf het goede voorbeeld door met de lokale Vlaams Belang-afdeling een cheque van 250 euro te overhandigen aan de vrijwilligers.

De Vlaams Belang-voorzitter hield daarom nogmaals een pleidooi om dierenasielen beter te ondersteunen met Vlaamse middelen: “Wat betreft tot de zorg voor verwaarloosde of mishandelde dieren schuift men veel verantwoordelijkheden door naar de vrijwilligers van de dierenasielen die schitterend werk doen. Als men veel verantwoordelijkheden toekent aan dierenasielen, dan mag daar toch wel een degelijke financiering tegenover staan?”

Lees hier het verslag.