Nieuws
woensdag, 02 mrt 2022

"Torenhoge brandstofprijzen counteren met verlaging accijnzen"

De afgelopen maanden stegen de brandstofprijzen naar ongekende hoogtes, en de Russische inval in Oekraïne dreigt de prijzen zo mogelijk nog meer de hoogte in te jagen. “Dit weegt enorm door op de betaalbaarheid van de mobiliteit van de werkende Vlaming”, zo stelt Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch, die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel indiende om de accijnzen op motorbrandstoffen drastisch te laten dalen.

Een liter benzine 98 kostte op 26 februari 2022 1,938 euro aan de pomp. Een jaar eerder was dat nog 1,511 euro. Een stijging met 28,25 procent. Voor diesel bedragen de prijzen eind februari 2022 1,927 euro en een jaar eerder was dat 1,491 euro, of een stijging met 29,24 procent. Zeker voor burgers voor wie om welke reden dan ook het openbaar vervoer geen valabel alternatief is (en waar gelijkaardige prijsstijgingen werden ingevoerd), weegt het mobiliteitsbudget enorm zwaar door.

Maar deze prijsstijgingen bezorgen de federale overheid ook heel wat meer inkomsten via onder andere de btw.

“De brandstofprijzen moeten omlaag, betaalbare mobiliteit is een basisrecht!”

In de periode juli 2005 tot 31 december 2006 bestond er in dit land reeds een ‘omgekeerd cliquet-systeem’ waarbij de accijnzen op brandstoffen werden verlaagd met hetzelfde bedrag als de toegenomen btw-ontvangsten. Vandaag dient het Vlaams Belang in de Kamer een voorstel in, waarbij ongeacht de literprijs de accijnzen op motorbrandstoffen kunnen worden verlaagd tot het minimumtarief dat door de Europese overheid wordt toegestaan (conform de richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit).

“Een verlaging van die accijns tot het Europees minimum betekent een verlaging van zowat 15 procent van de literprijs”, zo berekende Vermeersch. Het voorstel gaat dan ook verder dan de herinvoering van het omgekeerd cliquetsysteem zoals dat in de periode juli 2005- december 2006 van toepassing was. Dat systeem zou slechts een prijsverlaging met ongeveer 4 procent betekenen. Toch is het voorstel budgettair haalbaar want de fiscale minderontvangsten worden tot 80 procent gecompenseerd door hogere btw-ontvangsten op motorbrandstoffen in vergelijking met vorig jaar. Als de basisprijzen nog verder stijgen loopt dat percentage nog verder op.

De Vlaams-nationalistische partij vraagt alvast dat haar voorstel met spoed zal worden behandeld. “Mobiliteit, en dus ook betaalbare mobiliteit is een basisrecht, en het is werkelijk ongehoord dat de overheid via accijnzen en btw extra zou profiteren van de veel te hoge brandstofprijzen”, besluit Vermeersch.