Nieuws
maandag, 01 aug 2022

Torenhoge migratiestroom overstelpt Fedasil: “Zorg voor minder instroom”

Fedasil, het agentschap dat de asielopvang regelt, loopt per dag zes veroordelingen op omdat het niet aan haar wettelijke verplichting kan voldoen elke asielzoeker opvang te verlenen. “Dit jaar gaat het al om meer dan 1.200 veroordelingen”, zegt federaal Kamerlid Dries Van Langenhove. “En per veroordeling staat daar een dwangsom tot 5.000 euro per dag tegenover. Cijfers die eens te meer aantonen dat het asielbeleid in dit land compleet de soep is ingedraaid. Er zijn immers niet te weinig opvangplaatsen, er is te veel instroom van asielzoekers. België is omwille van onze sociale zekerheid een populaire bestemming, maar vluchten naar uitkeringen is niet hetzelfde als vluchten van oorlog.

“De asielstatistieken blijven steeds verder pieken. Voor de eerste jaarhelft staat de teller ondertussen reeds op 16.051 asielaanvragen, waarmee meteen een nieuw record wordt gevestigd. Concreet gaat het om een stijging van liefst 23 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tegenover vorig jaar gaat het om een stijging van 64 procent”, aldus Van Langenhove. “De tendens is nu reeds, nog voor het eigenlijke ‘migratieseizoen’ goed en wel begonnen is, onmiskenbaar: dit land stevent in sneltempo af op een nieuw record. Zelfs als de instroom tot het gemiddelde niveau van de afgelopen maanden ‘beperkt’ blijft, zullen we dit jaar de kaap van 30.000 asielaanvragen ruim overschrijden. Dat is ongeveer gelijk aan onze integrale opvangcapaciteit.”

“Wil men minder veroordelingen oplopen, moet men de instroom van asielzoekers aanpakken”

Het kabinet van staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v) stelt dat het huidige beleid erop gericht is om dwangsommen te allen prijze te vermijden. “Mocht dat inderdaad de intentie zijn, bewijzen De Moor en haar kabinet enkel hun onkunde”, vervolgt Van Langenhove. “De asielcijfers tonen aan dat België behoort tot de kleine groep van geprefereerde bestemmingslanden. Dat hoeft ook niet te verbazen, aangezien dit land zichzelf met veel overtuiging blijft presenteren als migratiemagneet.”

“Het probleem van de veroordelingen en de dwangsommen heeft maar één oorzaak: niet dat er te weinig opvangplaatsen zijn, maar dat de instroom te groot is”, aldus nog Van Langenhove. “En die instroom wordt door het lakse beleid van de opeenvolgende regeringen zonder meer in de hand gewerkt. In het regeerakkoord van deze coalitie en in de opeenvolgende beleidsnota’s van Sammy Mahdi (cd&v) en ook in de recente beleidsverklaring van De Moor ontbreekt het aan geloofwaardige maatregelen of zelfs maar voornemens om de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten.”

“In afwachting van een grondige hervorming van het asielrecht met opvang in eigen regio als basis moet er een snelle behandeling van de asielaanvragen komen, zonder mogelijkheden om eindeloos te procederen”, besluit Van Langenhove. “En om te vermijden dat asielzoekers na de afwijzing van hun aanvraag onderduiken, moeten zij ondergebracht worden in gesloten centra, voor de gehele duur van de procedure.”