Nieuws
donderdag, 21 apr 2022

Transformatieplan VRT is stap in goede richting

Het Vlaams Belang reageert gematigd positief op het transformatieplan dat het management van de VRT deze namiddag heeft voorgesteld. “Dit is een goede eerste stap in de goede richting van een efficiëntere en slagkrachtigere openbare omroep die zich focust op haar kerntaken”, aldus Klaas Slootmans, die in het Vlaams Parlement in de mediacommissie zetelt.

Uit de nieuwe beheersovereenkomst die op het einde van 2020 werd afgesloten, bleek al dat de openbare omroep de tering naar de nering moest zetten. Tegen 2025 moet de VRT het jaarlijks met 25 miljoen euro minder doen.

CEO Frederik Delaplace stelde vijf grote ingrepen voor die de openbare omroep efficiënter, multimedialer en performanter moet maken. Een doelstelling waar het Vlaams Belang al langer vragende partij voor was. Dit houdt onder mee in dat fictiereeksen extern zullen worden gemaakt, dat het productiehuis van de VRT zal worden hervormd en dat er, naast een verscherpt toezicht op de uitgaven én inkomsten ook een grote efficiëntieoefening zal worden gemaakt.

Of het uitbesteden van Thuis aan een externe partner een goedkopere oplossing is, vindt de partij te weinig onderbouwd. “Het is opmerkelijk dat de CEO hier geen becijferd plan op tafel legt dat dat effectief aantoont”, klinkt het.

De partij bepleit op dat vlak een veel doortastendere aanpak. “Er valt heel wat te zeggen voor een openbare omroep die sterke kwaliteit aanbiedt op het vlak van actualiteit, duiding, cultuur en educatie. Maar de vraag dient gesteld of het anno 2022 nog een kerntaak is van een openbare omroep om met belastinggeld de concurrentie aan te gaan met de private sector bij het maken van ontspanningsprogramma’s, het wegkapen van schermgezichten en het verwerven van uitzendrechten voor sportwedstrijden. Het antwoord daarop is onzes inziens: neen.”

Wat betreft de aangekondigde ontslagen is het volgens Slootmans nu vooral belangrijk dat alles op alles wordt gezet op het sociaal overleg om naakte ontslagen maximaal te vermijden.