Nieuws
vrijdag, 04 mei 2018

Transmigranten in Noordstation: "Francken moet eerst voor eigen deur vegen alvorens anderen met de vinger te wijzen"

Barbara Pas: "De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de federale regering, in de eerste plaats bij minister Jambon én bij staatssecretaris Francken zélf"

Kort geleden werd de winteropvang voor daklozen in Brussel gesloten. In het verlengde daarvan heeft de Brusselse regering nu beslist om een nieuwe opvanglocatie te openen ten einde de honderden illegale transmigranten die momenteel ten gevolge van deze sluiting (opnieuw) in en rond het Noordstation kamperen onderdak te geven. De Brusselse regering wil daarvoor de factuur doorsturen naar de federale regering.Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken heeft daarover inmiddels, met de hem kenmerkende stoere woordenkramerij, flink uitgehaald naar de Brusselse regering en schuift de schuld daarvoor in de schoenen van de Brusselse plaatselijke besturen.

Niet volledig ten onrechte, maar Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens stelt dat "Francken beter eerst voor eigen deur zou vegen alvorens anderen met de vinger te wijzen voor de inderdaad onwaardige toestanden die momenteel in en rond het Noordstation heersen."

Het lijkt het Vlaams Belang immers nogal evident dat een staatssecretaris die in dit land bevoegd is voor asiel en migratie, samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken Jambon, die bevoegd is voor de openbare orde, wel degelijk voor de volle honderd procent verantwoordelijkheid dragen voor de aanwezigheid en vooral voor de verwijdering van illegalen van het grondgebied. En daar knelt nu juist het schoentje. Deze regering weigert pertinent kordaat en systematisch werk te maken van het intercepteren van illegale transmigranten. En als het al met mondjesmaat gebeurt, dan wordt aan de betrokkenen door de Dienst Vreemdelingenzaken doorgaans niet veel meer dan een ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ afgeleverd om hen vervolgens terug vrij te laten in de Brusselse natuur. Er bestaat in de schoot van deze regering immers geen politieke wil om transmigranten systematisch naar hun land van herkomst terug te sturen, wat zich onder meer uit in haar weigering om het aantal plaatsen in gesloten opvangcentra drastisch te verhogen.

Barbara Pas: “Ik roep staatssecretaris Francken dan ook op om heel snel het aantal plaatsen in gesloten centra fors op te trekken, de transmigranten daar voorlopig te huisvesten, om hen van daaruit vervolgens te repatriëren naar hun landen van herkomst. In 2015, ten tijde van de asielcrisis, is hij er immers in geslaagd om in een mum van tijd ettelijke duizenden opvangplaatsen voor asielzoekers uit de grond te stampen. Ik zie dan ook niet in waarom het nu niet mogelijk zou zijn om enkele honderden extra plaatsen in gesloten centra in ijltempo in te richten. Want het is duidelijk dat zolang daarvan geen werk wordt gemaakt, de transmigratieproblematiek dit land verder zal blijven teisteren en dat mensonwaardige toestanden zoals in de buurt van het Noordstation zullen blijven voortwoekeren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de federale regering, in de eerste plaats bij minister Jambon én bij staatssecretaris Francken zélf, en ze is verpletterend.”

Barbara Pas

Fractievoorzitter in de Kamer

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement