Nieuws
dinsdag, 12 dec 2023

Turkse aanvallen op scholen en ziekenhuizen: ‘zelfverdediging’ volgens minister Lahbib

Nu er met de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES) eindelijk weer een bestuur is dat voor stabiliteit en vrede in de regio kan zorgen, voert Turkije regelmatig aanvallen uit op het gebied. “Het bombarderen van ziekenhuizen en scholen in Gaza leidt niet alleen bij de Vivaldi-regering tot verontwaardiging”, stelt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn vast. Wanneer hetzelfde gebeurt in Noord-Oost Syrië, dan spreekt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) over ‘het recht van Turkije om zich te verdedigen’. Een schande!”

Begin oktober voerde het Turkse leger in het door de AANES bestuurde gebied aanvallen uit op elektriciteitscentrales, maar ook op scholen en ziekenhuizen. Deze aanvallen gaan regelrecht in tegen internationale verdragen. Het Vlaams Belang wou van de minister weten of de regering hierover de Turkse ambassadeur zou aanspreken, en deze aanvallen zou veroordelen. “Het antwoord van minister Lahbib is echter hallucinant”, stelt Samyn vast. “Blijkbaar aanvaardt de minister kritiekloos het Turkse riedeltje dat de AANES – een trouwe bondgenoot in de strijd tegen de islamitische IS-terroristen – een uitloper zou zijn van de Koerdische terreurorganisatie PKK.”

In haar antwoord stelt minister Lahbib dat ze wel degelijk haar afkeuring heeft overgemaakt omtrent deze aanvallen, maar ze voegt er meteen ook aan toe dat ‘België het recht erkent van Turkije om zich te verdedigen’. “Het aanvallen van een buurland, waarbij ook regelmatig IS-terroristen worden bevrijd uit de kampen die onder controle van de AANES staan, heeft echter niets te maken met zelfverdediging”, zegt Samyn fel. “We roepen de Belgische en de Europese overheden dan ook op om de AANES zo snel als mogelijk te erkennen als het legitieme gezag in de regio, en de doelbewuste destabiliseringspogingen vanuit Turkije ten strengste te veroordelen.” Samyn diende hiertoe in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook een resolutie in.