Nieuws
dinsdag, 14 jun 2022

Tweede werkgelegenheidsconferentie maskeert falend beleid

Vandaag en morgen vindt de tweede werkgelegenheidsconferentie van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) plaats. “Ditmaal buigt hij zich over de desastreuze werkzaamheidscijfers van personen met een migratieachtergrond”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Op dit vlak is België bijna de slechtste leerling van Europa. In die mate zelfs dat de Europese Commissie zich daarover zorgen begint te maken.”

“De eerste werkgelegenheidsconferentie, in september 2021, die met veel poeha was aangekondigd en op de eindeloopbaanproblematiek focuste, leverde finaal niets op. “De minister heeft tot op heden van de daar voorgestelde maatregelen nog niets in wetgeving omgezet, maar dat was naar zijn eigen zeggen ook niet de bedoeling”, aldus Verreyt. “Hij zou tegen het einde van vorig jaar met plannen komen. Verder dan een halfslachtige poging om iedere werknemer vijf dagen opleiding te geven – op kosten van de werkgevers uiteraard - kwam hij niet.”

Bovendien werd dat voorstel door tal van specialisten als weinig nuttig beschouwd omdat het vooral het midden- en de topkaders ten goede komt. En laat daar nu precies het probleem op de arbeidsmarkt niet situeren. Het zijn de laaggeschoolden waar de pijnpunten zitten, zowel qua werkgelegenheidsgraad als qua aantal openstaande vacatures.

“Werkgelegenheidsconferentie of niet, de 80 procent werkgelegenheidsgraad uit de regeerverklaring van paars-groen blijft een verre droom”

Bij de niet-EU-burgers in ons land is precies 44,2 procent aan het werk en dat is bedroevend laag. “Het is daarom onbegrijpelijk dat men een verdere ongebreidelde instroom van deze gelukszoekers als het middel ziet om de vacatures in de arbeidsmarkt in te vullen. Ze zijn er reeds, zet ze dus aan het werk”, vervolgt Verreyt. “Maar deze regering voert een pamperbeleid ten overstaan van deze groep die ze niet bij naam wil benoemen. Nog meer migratie zal leiden tot nog meer werkloosheid en verder stijgende sociale uitgaven. In het kader van de desastreuze begrotingscijfers zou men toch moeten beseffen dat de jarenlange groen-rode migratiepolitiek een compleet fiasco is”.

“Maar Dermagne zal zich twee dagen laten tutoyeren door specialisten om vooral zichzelf nadien belangrijk te vinden. En als men de moed heeft specialisten van diverse pluimage aan bod te laten komen zullen er misschien zelfs oplossingen voorgesteld worden”, besluit Verreyt. “Maar doorgaans weten we dat zo’n conferenties niet meer dan windowdressing zijn voor het falend beleid van paars-groen, net zoals ze voor ieder probleem een commissie van specialisten in het leven roepen om hun eigen gebrek aan visie en politieke moed te verbergen. Ook op vlak van arbeidsmarktbeleid sleept deze regering zich voort richting de politieke ravijn.”