Nieuws
dinsdag, 15 nov 2022

Uberfiles: “Nood aan ernstig deontologisch kader rond lobbying”

“Het heeft geen zin één bepaald regeringslid of één firma in het vizier te nemen, maar men moet wel onderzoeken waar de communicatie tussen het kabinet Smet en Uber uit de bocht is gegaan”, stelde Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael naar aanleiding van een debat of er al dan niet een commissie moet komen die de kwestie van de Uberfiles onder de loep neemt. “Ook de taxisector is bekend voor haar sterke lobbying. Met mijn voorstel voor een onderzoekscommissie wil ik voor de Brusselse regering een ernstig deontologisch kader op papier”. Het Vlaams Belang-voorstel dwong de meerderheid tot de inrichting van een zogenaamde bijzondere commissie.

In verschillende media werd afgelopen zomer een ontluisterend beeld geschetstvan een zeer intiem contact tussen Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) en vertegenwoordigers van Uber. “Of er zich onwettige zaken voordeden is vooralsnog onduidelijk maar deze gang van zaken was allesbehalve een toonbeeld van goed bestuur”, stelde Lootens-Stael bij de verdediging van zijn voorstel voor een onderzoekscommissie.

In de commissie Binnenlandse zaken van het Brussels Parlement kwamen zowel het Vlaams Belangvoorstel als een voorstel van de PS aan bod. “Ik vind het zeer spijtig dat men over mijn, als eerste ingediende voorstel niet ernstig wilde discussiëren. Men koos voor een zwak PS-voorstel voor een speciale commissie, geen onderzoekscommissie. Dit zal een deontologische code voor de gehele Brusselse regering niet dichterbij brengen”, aldus Lootens-Stael. “In een internationale stad met vele financiële belangen kan een deontologisch kader niet ontbreken.”

“Een efficiënt kader opleggen over lobbying en anticorruptie is een aanbeveling die België heeft gekregen in het jaarlijks rechtsstaatrapport van de Europese Commissie”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “Dit is een gemiste kans, al ben ik wel blij dat bepaalde regeringspartijen door het Vlaams Belang-initiatief wakker zijn geschoten en nu gedwongen worden om de zaak toch uit te spitten.”