Nieuws
vrijdag, 27 okt 2023

UGent-rector Rik Van de Walle mee verantwoordelijk voor politiek geweld aan UGent

Foto: iStock. UGent-rector Rik Van de Walle mee verantwoordelijk voor politiek geweld aan UGent

De Nederlandse politicus Thierry Baudet kreeg gisteren te maken met fysiek geweld toen hij een lezing aan de Universiteit Gent gaf voor het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV). Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) is de aanval te wijten aan “een toxisch klimaat van haat en intolerantie tegen andersdenkenden, mee veroorzaakt door de hoogste autoriteiten van de UGent”.

Baudet zou gisteren een lezing geven aan de Gentse universiteit op uitnodiging van de studentenvereniging KVHV. De universiteit had de lezing eerst verboden onder het mom dat ze de veiligheid niet konden garanderen. De Raad van State vernietigde deze beslissing en wees op de verplichtingen van de universiteit om de ordediensten in te schakelen om de veiligheid te verzekeren. 

Daarmee is de UGent niet aan zijn proefstuk toe. In 2003 werd de UGent al eens veroordeeld door de Raad van State in precies dezelfde casus. “De UGent heeft een lange geschiedenis in het verhinderen van lezingen en debatten”, zegt Vandendriessche. “Daarbij instrumentaliseert en legitimeert het rectoraat straatgeweld. Door de straffeloosheid vanwege het rectoraat tegenover erkende studentenorganisaties en personeel van de UGent dat bij dit geweld betrokken is, faciliteert men het gebruik van geweld. Het is een systemisch probleem aan de UGent.”

“Er is een problematisch gebrek aan ideologische diversiteit aan de UGent”

De kern van het probleem situeert zich volgens het Europees Parlementslid in het gebrek aan tolerantie en pluralisme aan de UGent. “De UGent is een staatsuniversiteit wiens reden van bestaan het pluralisme is. Maar er is een problematisch gebrek aan ideologische diversiteit aan de UGent ontstaan”, aldus Vandendriessche. “Vlaamse en conservatieve studenten, personeelsleden en organisaties krijgen te maken met systemisch discriminatie vanwege de hoogste autoriteiten van de UGent. Daarmee ondermijnt de UGent zijn reden van bestaan.” 

In 2018 werd bijvoorbeeld ook Dries Van Langenhove van de UGent gegooid. Zonder enige vorm van proces besliste Rik Van de Walle dat Van Langenhove zijn rechtenstudie niet meer mocht afmaken. Bovendien kon hij zijn democratisch mandaat als studentenvertegenwoordiger niet meer uitoefenen. De aanleiding: een Pano-reportage. “Dit kan echt niet door de beugel”, zegt het Europees Parlementslid. “De situatie aan de UGent is ernstig. Er worden grondrechten geschonden. Studenten worden gediscrimineerd op basis van hun overtuiging. Dit kan niet getolereerd worden.”

Het Vlaams Belang wil dat de wantoestanden dringend ophouden en heeft een reeks voorstellen gebundeld. “Voor ons moeten hogescholen en universiteiten actief het pluralisme uitdragen. Zij moeten proactief de ideologische diversiteit promoten en ervoor zorgen dat elke strekking zich thuis voelt”, besluit Vandendriessche. “Dit geldt in het bijzonder voor het autonome hoger onderwijs, waaronder ook de UGent valt. Voorts willen we, naar het voorbeeld van de Britse Higher Education Bill, wetgeving lanceren die hogeronderwijsinstellingen ertoe verplicht de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid te allen tijde te waarborgen. Tenslotte is de UGent manifest niet in staat zijn missie van pluralisme zelf te realiseren. Dus moet deze instelling onder rechtstreekse democratische controle geplaatst worden.”