Nieuws
dinsdag, 22 mrt 2022

“Uitbuiting Oekraïense vluchtelingen is onaanvaardbaar”

Sinds de komst van vele duizenden Oekraïense vluchtelingen zijn er intussen ook een reeks klachten gekomen van uitbuiting zowel op economisch als op seksueel vlak. “Gisteren nog waarschuwde Unicef voor uitbuiting van Oekraïense kinderen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Zij lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel. Dat is onaanvaardbaar.”

“De uitbuiting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is stuitend en verwerpelijk”, aldus Samyn. “Hun eigen land zijn ze ontvlucht omwille van de oorlogsomstandigheden en nu vallen ze in handen van personen die zich schuldig maken aan malafide praktijken. We hopen dat het bij enkele geïsoleerde gevallen zal blijven, maar waakzaamheid is geboden.”

"In de commissie Sociale Zaken waar minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) antwoordde op vragen dienaangaande, hebben we aangedrongen om de rol die de OCMW’s nu al spelen in de opvang van de vluchtelingen te verruimen”, vervolgt Samyn. “En er moet voor worden gezorgd dat zij als vertrouwenspersoon van deze oorlogsvluchtelingen alles in het werk zouden stellen om deze mensen goed te informeren en proactief en preventief te ageren.”

“Dit soort van malafide praktijken hoort niet thuis in onze maatschappij”, besluit Samyn. “We hopen dat alle middelen zullen ingezet worden om ook deze vluchtelingen de nodige bescherming te bieden.”