vrijdag, 03 mrt 2023

“Uitspraak Grondwettelijk Hof zet poort open voor uitlevering en vrijlating Assadi”

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het overbrengingsakkoord voor gevonniste personen tussen België en Iran niet ongrondwettig is. “De uitspraak van het Hof zet de poort wagenwijd open voor een uitlevering en dus vrijlating van Assadi, dé spil van de Iraanse terreuroperaties in Europa”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Het is enerzijds een zéér fout precedent waarmee wij toegeven aan de chantagepolitiek van Teheran. Anderzijds is het ronduit gevaarlijk voor onze nationale én Europese veiligheid om deze terrorist weer zijn gang te laten gaan.”

Het Vlaams Belang neemt met verbazing kennis van de inhoud van het arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaak-Vandecasteele vandaag. Zo besliste het Hof dat het overbrengingsakkoord voor gevonniste personen tussen België en Iran toch niet ongrondwettig is. Dit akkoord maakt een gevangenenruil de facto mogelijk tussen terreurdiplomaat Assadolah Assadi, die in België vastzit, en NGO-medewerker Olivier Vandecasteele, die Iran onschuldig vasthoudt in een cel. Eerder besliste het Hof nochtans om dit akkoord op te schorten, omdat het de rechten van de slachtoffers van Assadi zou schenden en daarmee in strijd was met de grondwet. 

“We mogen in geen geval tot uitlevering overgaan!”

“De uitspraak van het Hof zet de poort wagenwijd open voor een uitlevering en dus vrijlating van Assadi, dé spil van de Iraanse terreuroperaties in Europa”, zegt Samyn. “We mogen in geen geval tot uitlevering overgaan!”

Het Vlaams Belang heeft twee fundamentele problemen met het overbrengingsakkoord en dus met de uitspraak van het Hof. “Het is enerzijds een zéér fout precedent waarmee wij toegeven aan de chantagepolitiek van Teheran”, aldus Samyn. “Het Ayatollahregime misbruikte Vandecasteele immers als gijzelaar en pasmunt om Assadi vrij te krijgen. Anderzijds is het ronduit gevaarlijk voor onze nationale én Europese veiligheid om deze terrorist weer zijn gang te laten gaan in zijn thuisland, waar men hem als held zal ontvangen.”

Voor het Vlaams Belang kan er geen misverstand over bestaan. “Assadi moet in de cel blijven en de regering mag dit perfide akkoord nooit ten uitvoer brengen”, besluit Samyn.