Nieuws
donderdag, 21 jan 2021

Valse beloftes zonnepanelen: “Niemand durft verantwoordelijkheid nemen”

Fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) vroeg woensdag tevergeefs de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hun verantwoordelijkheid op te nemen rond het fiasco van de zonnepanelen en terugdraaiende teller. Het Vlaams Belang diende ook een motie in om de regering aan te manen werk te maken van een dekkende compensatie en een afschaffing van de verplichting om een digitale meter te installeren, maar die werd weggestemd.

Na waarschuwingen van onze partij en de VREG (Vlaamse energieregulator) vernietigde het Grondwettelijk Hof vorige week de mogelijkheid tot een digitale terugkerende teller. 101.000 Vlamingen zijn nu gedupeerd. Deze en de vorige regering beweerden immers bij hoog en laag dat wie voor 2021 zonnepanelen installeerde gedurende 15 jaar gebruik zou kunnen maken van terugdraaiende tellers (en dus goedkopere facturen). Bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) bezwoer iedereen “dat de Vlaamse regeling de toetsing door het Grondwettelijk Hof zou doorstaan”. Haar voorganger en partijgenoot Bart Tommelein verklaarde hetzelfde.

Maar de terugdraaiende teller is dus uiteindelijk een teruggedraaide belofte geworden”, reageert Janssens. Het Vlaams Belang merkte in het parlement op dat niemand de vinger durfde opsteken voor de gemaakte beloftes. “Ministers staan graag in het zonlicht als er subsidies en premies uitgedeeld worden, maar voelen zich niet aansprakelijk als burgers door hun falen in de zak gezet worden.” 

Een overheid die betrouwbaar wil zijn, moet steeds haar beloften nakomen

Voor het Vlaams Belang is dit fiasco wel degelijk de verantwoordelijkheid van N-VA, Open Vld en CD&V. Zij drukten in april 2019, vlak voor de verkiezingen, op de groene knop om dit toen al kaduke systeem in te voeren. “Indien kiezersbedrog juridisch strafbaar was, zouden nu een aantal ministers voor de rechtbank staan”, zei Janssens. Een overheid moet zorgen voor rechtszekerheid, maar er kan nog niet eens erkend worden dat er een fout is gemaakt. Erger nog, ze draaien nu snel het beleid terug, want de terugdraaiende teller kan nu plotseling wel ‘on hold’ gezet worden.

Voor de 101.000 Vlaamse gezinnen bij wie reeds een - dus niet-teruglopende - digitale meter geïnstalleerd is, is die bocht evenwel te laat. Deze gedupeerden krijgen enkel een eenmalige compensatie. “Vele gezinnen dreigen nog steeds aanzienlijk verlies te maken”, zegt Janssens. “Dit is volstrekt ontoereikend.” 

Het Vlaams Belang diende daarom ook een motie in waarin het aan de Vlaamse regering vraagt om onmiddellijk werk te maken van een degelijke financiële compensatie voor de rechtstreeks getroffen gezinnen die over zonnepanelen en een digitale meter beschikken. Daarnaast wil de partij de verplichting van de digitale meter ongedaan te maken. Ondanks de retoriek van de meerderheidspartijen afgelopen dagen werd dit echter tegengehouden.