Nieuws
dinsdag, 09 mei 2023

Vandenbroucke bestrijdt alcoholmisbruik zonder kennis van zaken

Foto: iStock. Vandenbroucke bestrijdt alcoholmisbruik zonder kennis van zaken

Eind maart stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een interfederaal alcoholplan voor. Hij formuleerde toen 75 maatregelen om alcoholmisbruik aan te pakken. “Het is een zeer reële problematiek, waarvan de minister helaas de grootte of de oorzaak niet blijkt te kennen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe, die Vandenbroucke ondervroeg over de vele jongeren die jaarlijks met een alcoholintoxicatie op een spoedafdeling belanden.

Al sinds 2008 werd met het idee van een alcoholplan gespeeld. “Tijd genoeg dus, zou je denken, om eerst goed in kaart te brengen hoe groot het probleem is, en waar het zich situeert”, aldus Sneppe, die bij Vandenbroucke naar de cijfers informeerde over jongeren die met een alcoholintoxicatie op de spoeddiensten terechtkomen. “Veel cijfers kon de minister ons helaas niet bezorgen. Ik vraag me af waarop zijn fameuze alcoholplan eigenlijk is gebaseerd.”

“Om problemen tegen te gaan, moet je weten waar ze zich situeren”

Zo blijkt de minister niet te beschikken over cijfers van het aantal mensen met een alcoholintoxicatie op de spoeddiensten. “Hij kent enkel het aantal patiënten die via spoed binnenkomen en daarna ook effectief worden opgenomen in het ziekenhuis”, vervolgt Sneppe. “En dan heeft hij ook enkel cijfers tot 2020, recentere zijn niet eens beschikbaar.” Jaarlijks zijn er minder dan 300 opnames van minderjarigen op spoed die daarna in het ziekenhuis worden opgenomen. Het aantal 18-44-jarigen ligt jaarlijks rond de 2.300, het aantal 45-64-jarigen schommelt rond de 3.100 en het aantal 65-plussers schommelt rond de 1.200. Het is gissen naar het aantal dat op spoed belandt, maar niet verder wordt opgenomen.

“Over een meer gedetailleerde leeftijdsverdeling beschikt de minister die met veel toeters en bellen zijn alcoholplan lanceerde, dus niet”, aldus nog Sneppe. “Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om het aandeel studenten te achterhalen.” Tijdens corona-jaar 2020 is er een daling zichtbaar in het aantal opnames, die het meest opvallend is bij de minderjarigen. Toch werden nog 205 minderjarigen opgenomen in het ziekenhuis. In 2019 was het aantal opnames van minderjarigen het hoogst in Antwerpen (64), gevolgd door Oost-Vlaanderen (49).

“Onze jongeren moeten verstandig leren omgaan met alcohol”, besluit Sneppe. “Maar wat Vandenbroucke doet, het blind verbieden van zaken zonder te weten waar het probleem zich werkelijk situeert, zal het problematisch gebruik zeker niet tegengaan.”