Nieuws
zondag, 28 aug 2022

Vandenbroucke betaalt tien keer meer voor PCR-testen dan nodig

Het Vlaams Belang wil dat er een grondige evaluatie wordt verricht van de contracten die zijn afgesloten voor het uitvoeren van PCR-testen. “Momenteel krijgen de testlabo’s elke maand meer dan een half miljoen euro, goed voor 2.500 testen per labo, maar er worden er slechts enkele honderden uitgevoerd. Dat is goed voor een tienvoud van wat noodzakelijk is, geld dat zonder enige wederdiensten direct wordt overgeheveld in de zakken van Marc Van Ranst en co.” Het Vlaams Belang eist tevens meer transparantie vanwege minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Momenteel verwerken de 8 labo’s die bij het federaal platform zijn aangesloten - zoals die van Marc Van Ranst - slechts enkele honderden testen elk. Nochtans worden ze wel betaald om er per labo 2.500 per dag uit te voeren. Dit met een forfaitaire toelage van 576.000 euro per maand, goed voor 7 miljoen euro per jaar. Uit cijfers van Sciensano blijkt echter dat de universitaire labo’s de laatste maanden zelfs samen geen 2.000 tests per dag meer verwerken.

"Testplatform rond Van Ranst en co moet afgebouwd worden, meneer Vandenbroucke"

Het Vlaams Belang wil dan ook dat er een veel lagere forfait wordt afgesproken en er verder wordt gefactureerd op basis van bewezen diensten - in dit geval uitgevoerde testen. “Miljoenen worden nodeloos uitgegeven terwijl er amper inspanningen tegenover staan”, reageert Kamerlid Dominiek Sneppe. “De labo’s van Van Ranst en co hebben de deal van de eeuw gemaakt: het is nagenoeg gratis geld dat ze krijgen van de overheid. En minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil zelf geen aanstalten maken om het federaal platform af te bouwen - zogezegd om reservecapaciteit aan te houden.”

“Dat zou de minister niet moeten ontslaan van een afbouwplan”, reageert Sneppe. “Regeren is voorzien en voorbereiden, maar dat kennen de paars-groene excellenties precies niet. Het gebrek aan transparantie is evenzeer iets typisch paars-groen, zo blijkt. Wij willen drie dingen: op korte termijn moet de forfait lager gelegd worden en moet er per uitgevoerde test uitbetaald worden. Hierna moet een afbouwplan van het platform uitgevoerd worden. Reservecapaciteit aanhouden, kan immers ook zonder dit platform. En tot slot moet er maximale transparantie komen: nu is het platform een duistere winstmachine geworden voor enkele figuren zonder dat er al te veel verantwoording wordt afgelegd of inzicht in de voorwaarden wordt vrijgegeven.”

Dat de minister niet wil meegeven wat er met al de overschotten is gebeurd - die de laboratoria trouwens zelf aangaven - stoot Sneppe ook voor de borst. “Vandenbroucke mag zich verwachten aan een duchtig kruisverhoor zodra hijzelf en zijn diensten uit vakantiemodus zijn.”