Nieuws
zondag, 26 nov 2023

Vandenbroucke liegt over stemgedrag Vlaams Belang inzake kinderopvang

In een weekendinterview met HLN heeft Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onterecht naar het Vlaams Belang uitgehaald, dat volgens hem tegen Europese investeringen in kinderopvang gestemd zou hebben. “Dat klopt niet”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Vandenbroucke liegt. Het Vlaams Belang is niet tegen investeringen in kinderopvang, maar wil daarbij onze eigen mensen op de eerste plaats zetten.”

De verkiezingsuitslag in Nederland hakt duidelijk in bij links. De Nederlandse kiezer heeft de kaarten geschud en de PVV van Geert Wilders kwam als grootste uit de bus. Zoals het een democratie betaamt ligt een coalitie met de PVV nu op tafel. In Vlaanderen kijkt de linkse goegemeente met argusogen naar deze coalitievorming. Zij doen er dan ook alles aan om het noodlijdende cordon toch maar in leven te houden. Zo verwees minister Frank Vandenbroucke naar een specifieke stemming in het Europees Parlement deze week als reden om het Vlaams Belang uit te sluiten. Vandenbroucke hekelde dat het Vlaams Belang tegenstemde op een plan van de Europese Unie om 20 miljard euro te investeren in kinderopvang. 

Vandenbroucke doelt op paragraaf 7 van het Pereira-rapport over het verminderen van ongelijkheid en het bevorderen van sociale integratie in tijden van crisis voor kinderen en de gezinnen waarin zij leven dat dinsdag ter stemming lag. In de eerste plaats stemde het Vlaams Belang hier niet tegen, maar onthielden we ons. De N-VA daarentegen, de gedroomde coalitiepartner van Vooruit, stemde wel tegen dit rapport.

Geen bevoegdheid voor Europese Unie

“Wat Vandenbroucke zegt, klopt gewoonweg niet, vermits wij voor een onthouding gingen”, zegt Vandendriessche. “De bedoeling is om tot 2027 20 miljard euro te laten vloeien naar de zgn. Europese Child Guarantee, een vehikel opgericht door Ursula Von der Leyen met als doel sociale exclusie bij kinderen tegen te gaan. Bij dit wetsvoorstel moeten we ook de kanttekening maken dat dit procedureel niet te vergelijken valt met de wetgeving die in een nationaal parlement wordt gestemd, gezien deze tekst nu nog naar de Raad en de Commissie wordt gestuurd.”

Het Vlaams Belang heeft echter twijfels of we de Europese Unie wel daartoe de bevoegdheid willen geven. “Verder in de tekst staat dat we ook moeten investeren in niet-begeleide minderjarige migranten, waarbij de intentie is om die dus ook op te vangen”, besluit Vandendriessche. “We worden nu al overspoeld door migranten die aan leeftijdsfraude doen en zich voordoen als minderjarig in de hoop om asiel te krijgen. Deze asielfraudeurs opvangen zou enkel voor een nog groter aanzuigeffect zorgen. Wij zijn hier niet mee akkoord en willen onze mensen op de eerste plaats zetten.”