Nieuws
donderdag, 09 dec 2021

VB bezorgd over gevolgen vaccinatieplicht voor stagiairs in zorg

Vanaf volgend jaar gaat op initiatief van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een vaccinatieplicht in voor personeelsleden in de zorg. De vraag speelt echter wat hiervan het gevolg zal zijn op onderwijs voor stagiairs uit zorgrichtingen van het secundair en studenten uit het hoger onderwijs. Niet-gevaccineerde jongeren maken zich grote zorgen over het verder verloop van hun studies vanaf januari. “Ik hoop vooral dat minister Vandenbroucke wijs genoeg is om deze groep te ontzien en ten minste overgangsmaatregelen instelt voor diegenen die al begonnen zijn aan deze studies”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Vooral voor stagiairs in het secundair is het belangrijk dat hun leerrecht gegarandeerd blijft.”

De federale regering heeft sinds midden november een akkoord over een vaccinatieplicht tegen het coronavirus voor het zorgpersoneel. Binnenkort wordt dit ook in een wettekst gegoten. Wie vanaf januari in die periode in de zorgsector niet gevaccineerd is, zal elke 72 uur een coronatest moeten ondergaan. Werknemers die op 1 april nog niet gevaccineerd zijn, zullen hun arbeidsovereenkomst automatisch verbroken zien. Niet-gevaccineerde stagiairs uit zorgrichtingen van het secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs maken zich bijgevolg grote zorgen over het verder verloop van hun studies. Leerlingen denken dat ze van studierichting moeten veranderen of een C-attest krijgen. Studenten vrezen voor hun afstudeermogelijkheden als ze geen stageplek vinden. 

“Het is niet eerlijk nu in het midden van het academiejaar zulke vaccinatieplicht in te stellen terwijl die bij de inschrijving nog niet bestond

“Aangezien onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bij de start van het academiejaar al zei dat stagiairs best zoveel mogelijk de regels voor het gewone personeel volgen, bevroeg ik hem hieromtrent”, zegt Slagmulder. Weyts zei dat hij zelf nog op de wetteksten wacht en dat het kalf dus bij hem gebonden ligt. Of er al dan niet specifieke overgangsbepalingen komen voor stagiairs die al bezig waren aan hun opleiding nog voor de vaccinatieplicht inging, is dus voorwerp van deze federale beslissing. Indien die er niet komen, kunnen volgens Weyts studenten hoger onderwijs wel degelijk verplicht worden tot een vaccin om aan hun stage deel te nemen, net zoals dat nu al het geval is voor andere aandoeningen, ook al was er bij de inschrijving nog geen sprake van een vaccinplicht.

Voor leerlingen uit het secundair hebben scholen gezien hun autonomie voldoende ruimte om op een alternatieve wijze evaluaties inzake zorgpraktijk te verrichten en zo niet automatisch een C-attest te moeten geven als de stage niet kan doorgaan”, merkt Slagmulder op. “Wij zijn geen voorstander van vaccinatieplicht, maar wat speelt is hier vooral het leerrecht van leerlingen uit het secundair onderwijs. Leerplicht en leerrecht zijn hier automatisch aan elkaar verbonden. Het is dus niet onrealistisch dat leerlingen of ouders dit aanvechten bij het Grondwettelijk Hof als ze vaststellen dat dit recht geschonden wordt door de plotse invoering van deze vaccinatieplicht.”

“Ook moeten we de opleidingscontinuïteit voor studenten hoger onderwijs zoveel als mogelijk in stand te houden. Studenten die nu in hun derde of vierde jaar bachelor verpleegkunde zitten en geen vaccinatie willen/kunnen krijgen, hebben al heel wat tijd en geld gespendeerd aan hun opleiding. We kunnen hen toch niet zomaar hun diplomamogelijkheden afnemen?”, besluit Slagmulder. “Dat is ook contraproductief voor het imago van de zorg en een degelijke instroom van nieuw zorgpersoneel, waar ze nu al handen tekort hebben. Vandenbroucke moet dus stagiairs ontzien en ten minste overgangsmaatregelen instellen voor niet-gevaccineerden die al begonnen zijn aan deze studies, zodat ze toch minimaal een diploma kunnen behalen.”