Nieuws
donderdag, 16 dec 2021

VB dient resolutie in voor stopzetting subsidies Hannah Arendt Instituut

Het Vlaams Belang diende in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in om de subsidies aan het Hannah Arendt instituut stop te zetten. Dat instituut - zogenaamd een onderzoekscentrum naar diversiteit - ontving vorige vrijdag nog een bijkomende subsidie van 805.000 euro. “In dit instituut is de globalistische pro-migratie-strekking totaal, van kritische stemmen is geen spoor te bekennen”, stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Sam van Rooy gisteren in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. “De belastingbetaler moet niet opdraaien voor deze eenzijdige diversiteitspropaganda. Ons voorstel wil hier dan ook komaf mee maken.” Ook de N-VA formuleerde vorige week in de media nog forse kritiek op de subsidiëring van het instituut, maar keurde meteen daarna een subsidieverhoging goed in de regering en stemde nu ook de behandeling van het Vlaams Belang-voorstel weg.

Het instituut werd opgericht in 2020 en kreeg sinds dan al bijna een half miljoen euro Vlaams belastinggeld. Het instituut doet echter niet aan wetenschap, maar aan eenzijdige diversiteitspropaganda. “Kritische stemmen over diversiteit, massa-immigratie en islamisering worden door het instituut in een kwaad daglicht gesteld”, betoogde van Rooy. Vorige vrijdag nog kopten kranten dat N-VA nieuwe subsidies aan het instituut zou weigeren. Vanuit de N-VA-fractie zouden de N-VA-ministers verzocht worden om vers geld te weigeren, maar uitgerekend dezelfde dag nog keurde de door de N-VA geleide Vlaamse regering 805.000 euro aan nieuwe subsidies goed. “En ook nu - met onze resolutie - kiest de N-VA voor de linkerzijde, reageert van Rooy.

“Er is fundamentele kritiek op het instituut zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie, maar toch blijft de Vlaamse regering nieuwe subsidies toekennen

Dat minister Bart Somers (Open Vld) – in wiens stadhuis het instituut nota bene gevestigd is - N-VA-minister-president Jan-Jambon en de N-VA-ministers in deze regering van dat grote nieuwe subsidiebedrag van 805.000 euro heeft kunnen overtuigen, is onbegrijpelijk. “Zeker gezien de herhaalde kritiek op de financiering, het links-liberale activistisme en het gebrek aan ideologische diversiteit van het instituut, wat meermaals werd aangetoond in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement”, duidt van Rooy. Opnieuw stellen we vast dat de intentie van de Vlaamse Regering, om na de schandalen rond Sihame Kaouakibi het subsidiebeleid aan te scherpen, een lege doos is.”

Conclusie: sinds het Hannah Arendt Instituut vorig jaar een zogenaamd eenmalige opstartsubsidie ontving, werden de subsidies aan het instituut ondertussen al meer dan vervijfvoudigd. Van Rooy: Met ons voorstel vroegen we dat de Vlaamse Regering de beslissing over de recente toekenning van de nieuwe subsidie van 805.000 euro aan het instituut herziet en zich onthoudt van elke verdere subsidiëring van het instituut. Dat ook de N-VA dit mee wegstemt, samen met de linkse partijen, en zich dus plooit naar diversiteitsgoeroe Bart Somers, is werkelijk te gek voor woorden."