Nieuws
vrijdag, 17 sep 2021

VB tegen capaciteitstarief voor elektriciteit: “Treft lagere inkomensklasse”

Het Vlaams Belang kant zich tegen het capaciteitstarief dat vanaf volgend jaar zou worden ingevoerd. Dat zal er immers voor zorgen dat de energiefacturen, die nu al zo fors gestegen zijn, voor talloze Vlamingen nóg hoger worden. “Vooral mensen met een lager inkomen zouden hun facturen zien stijgen en dreigen zo in de energiearmoede te komen”, stelde Vlaams Parlementslid Sam van Rooy in het Vlaams Parlement

Het geplande capaciteitstarief heeft een impact op de nettarieven die opgenomen zijn in de stroomfactuur. Die zullen veel minder berekend worden op basis van het totale elektriciteitsverbruik, maar wel op de spreiding ervan in de tijd. Op die manier wil de overheid gaan bepalen wanneer u elektriciteit verbruikt. Je reinste regelneverij! Volgens een simulatie zouden hierdoor voor minstens 40% van de Vlamingen de distributienettarieven fors verhogen. Ook voor de overige 60% van de Vlamingen is nota bene nog steeds een lichte stijging mogelijk, tot wel 10%.

“Energie is een basisbehoefte en moet betaalbaar blijven voor iedereen

Vooral de kwetsbaarsten, zoals alleenstaanden, studenten en ouderen, zullen hiervan het slachtoffer zijn, zo blijkt. Het Netwerk Tegen Armoede waarschuwde hier al voor en ook de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bevestigde dat alleenstaanden hun jaarlijkse stroomfactuur zullen zien stijgen met 50 euro. Gezinnen met elektrische wagens die hun verbruik beter kunnen spreiden, zullen daarentegen juist geld besparen.

Na veel kritische vragen van het Vlaams Belang over de kwalijke gevolgen van de invoering van het capaciteitstarief, gaf minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de UGent de opdracht de financiële effecten ervan gedetailleerd te onderzoeken. Op basis daarvan zou ze eventueel beslissen om de invoering van het capaciteitstarief uit te stellen. Van Rooy concludeerde deze studie tegemoet te zien, maar principieel gekant te blijven tegen dit ‘rekeningrijden voor elektriciteitsgebruikers’.