Persberichten
woensdag, 18 aug 2021

VB is tegen ruivangst en eist diervriendelijke bestrijdingsmethoden

Het Vlaams Belang wil meer onderzoek naar diervriendelijke bestrijdingsmethoden van Canadese ganzen en andere invasieve diersoorten in het algemeen. Deze soorten vestigen zich en planten zich voort buiten hun initiële woongebied en vormen veelal een bedreiging voor inheemse soorten of voor de biodiversiteit. In Vlaanderen zijn het vooral ‘zomerganzen’ die het ecosysteem verstoren omdat ze hier in de zomer blijven om in het wild te broeden. Momenteel wordt daarom de ruivangst toegepast tijdens de periode waarin ganzen hun slagpennen verliezen en niet kunnen vliegen. “Ganzen worden na de vangst meerdere minuten lang met honderden tegelijk vergast, en dat is een zeer stressvolle lijdensweg”, zegt Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) in een reactie. Uiteraard mag de landbouwsector niet in het gedrang komen, maar de bestrijding van invasieve soorten moet wel diervriendelijk gebeuren, vindt de partij.

Canadese ganzen zijn dieren die van nature niet voorkomen in onze streken en worden ‘exoten’ genoemd. Hun aanwezigheid is veelal problematisch omdat ze het ecosysteem verstoren en inheemse soorten verdringen. Tussen 2010 en 2017 werden wegens schade aan gewassen en concurrentie met andere ganzen jaarlijks 1.700 Canadese ganzen gevangen en vergast. Door deze vergassingen is de Vlaamse populatie van 15.000 Canadese ganzen meer dan gehalveerd. “Nu het aantal fors verminderd is moet er overgegaan worden tot meer diervriendelijke bestrijdingsmethoden”, vindt het Vlaams Belang. Uit cijfers die Els Sterkcx opvroeg blijkt dat de vzw Rato, uitvoerder van ruivangsten in Vlaanderen, een daling vaststelt in het aantal vergaste ganzen van 812 in 2019 naar 613 in 2020.

“Diervriendelijke bestrijdingsmethoden moeten meer gepromoot worden zodat Vlaanderen zelf het goede voorbeeld kan geven”

Het Vlaams Belang kant zich tegen de wrede ruivangst en vergassing van ganzen. “Om het ecosysteem en de populatie onder controle te krijgen moeten diervriendelijke alternatieven zoals het wegnemen van eieren in het broedseizoen en afschot meer aangemoedigd worden”, reageert Sterckx. “Bij de afschotmethode wordt er een berekend hoeveel ganzen nu daadwerkelijk over mogen blijven om een aanvaardbare schadestand te bereiken.” Daarnaast stelt Sterckx vast dat het Agentschap voor Natuur en Bos geen gebiedsdekkende cijfers bijhoudt van het aantal ganzen dat in Vlaanderen bestreden wordt middels ruivangst en dat dit enkel via de vzw Rato wordt bijgehouden. “Het is belangrijk dat de overheid zelf cijfers verzamelt om een juist beeld te krijgen.”

Tot slot merkt het parlementslid op dat het vlees van de omgekomen ganzen in 2020 voor de eerste keer naar een poelier ging. Volgens bevoegd minister Demir (N-VA) heeft de ruivangstmethode geen invloed op de consumeerbaarheid van het vlees. “Maar door de stressvolle lijdensweg kan dit niet worden aangeprezen als natuurlijk en diervriendelijk vlees”, besluit Sterckx. “Want niet alleen de vergassing zelf is pijnlijk voor de ganzen, maar ook de paniek onder de vogels tijdens het transport veroorzaakt veel stress.”