Nieuws
vrijdag, 13 aug 2021

VB wil afschaffing mondmaskerplicht in onderwijs

Het Vlaams Belang is geen voorstander van een verlengde mondmaskerplicht in het onderwijs. In juni liet bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) nog weten dat de verplichting vanaf 1 september zou opgeheven worden. Maar hier zou op teruggekomen kunnen worden. “Dan zijn we weer voor een heel schooljaar vertrokken en dat is een ingrijpende bedreiging voor het welzijn van onze jeugd”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) in een reactie. “Gezien de gunstige vaccinatiecijfers bij de 12 tot 17-jarigen moet nu het mentaal welzijn vooropgesteld worden en moet zoveel mogelijk terug naar normaal.” Beckers wijst wel op blijvend belang van ventilatie in de klassen en pleit – opnieuw –  voor een verplichte CO2-meter zodat leraren kunnen controleren of de lucht voldoende ververst wordt.

Experts van de GEMS en de Risk Assessment Group (RAG) adviseren om toch nog mondmaskers te handhaven in het onderwijs. In het lager onderwijs zijn het de leraren die verplicht zullen worden. In het secundair zouden alle leerlingen én alle leraren opnieuw mondmaskers moeten dragen. Het Vlaams Belang roept bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) op om weerwerk te bieden: “onze jeugd heeft genoeg afgezien.”

“Als mondmaskers opnieuw verplicht worden, zal het algemeen welzijn van kinderen en jongeren nóg meer onder druk komen te staan”

Het welzijn van kinderen en jongeren stond vorig schooljaar onder ernstige druk. Ze kampten met angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. Ook nam isolatie en deprivatie bij de doelgroep toe en was er een gebrek aan fysiek contact waardoor hechtingsproblemen ontstonden. “Deze tendens mag zich niet nog een schooljaar voortzetten”, aldus Beckers. “De jeugd heeft zich bijzonder solidair getoond inzake de strijd tegen het virus en wil nu gewoon terug normaal les volgen. De vaccinatiebereidheid bij 12 tot 17-jarigen is momenteel 67% en tegen 1 september zal het grootste deel zelfs al een tweede prik gekregen hebben. We mogen niet vergeten dat jongeren sowieso minder kwetsbaar zijn voor covid-19.” 

Bovendien is het pedagogisch nefast dat de mimiek van leerlingen en leraren verloren gaat door de mondmaskers. “Dit is eveneens zeer nadelig voor de onderwijskwaliteit”, voegt Beckers toe. Dat ligt ook in lijn met pedagoog Bert Smits (KULeuven) die stelt dat de lesoverdracht erdoor bemoeilijkt wordt, zeker voor zwakkeren. Ook de Vlaamse Scholierenkoepel uitte dezelfde bezorgdheden. “Het is dan ook slecht voor de concentratie en communicatie als ze gedurende 7 à 8 lesuren per dag een mondmasker moeten dragen.

Tot slot vindt het parlementslid het onbegrijpelijk dat er geen verplichte CO2-meter komt in de klassen. “Mondmaskers kunnen immers duidelijk achterwege gelaten worden als de luchtkwaliteit beter wordt opgevolgd”, besluit Beckers.