Nieuws
dinsdag, 21 sep 2021

Veel misbruik studentenmigratie: “Nu halt toeroepen!”

Het Vlaams Belang wil dat initiatieven worden genomen om het misbruik van studentenmigratie - en dan vooral uit andere werelddelen - te stoppen. Al te vaak misbruiken buitenlandse studenten het systeem om in de illegaliteit te verdwijnen, te profiteren of zelfs om te spioneren, zoals met sommige Chinese studenten al het geval bleek. De studentenmigratiewet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) volstaat geenszins om het misbruik te stoppen. Alle buitenlandse studenten in Vlaanderen zouden een bedrag moeten storten dat hun verblijfs-, studie-, repatriërings- en medische kosten dekt, zei Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder in de bevoegde commissie vorige week.

In 2020 kwamen zo’n 1.490 studenten uit Kameroen hier studeren. In dat jaar werd er aan die studenten al 177 keer een bevel om het land te verlaten’ uitgereikt. Dat is 3 keer meer dan in de jaren ervoor. Om frauduleuze studentenmigratie aan te pakken, impliceert de 'studentenmigratiewet' dat een familielid garant moet staan voor de financiële redzaamheid van de student in kwestie. “Maar probeer een familielid uit Kameroen maar eens tot de orde te roepen. In de praktijk stelt die garantie niets voor”, stelt Slagmulder. 

“Verplicht studenten uit het buitenland een waarborg te storten voor hun onderhoud”

Er moet dus paal en perk worden gesteld aan dergelijke praktijken. Het Vlaams Belang wil dat studenten uit het buitenland zelf een waarborg verstrekken voor de verblijfs-, studie-, repatriërings- en medische kosten. “Momenteel vragen enkel de UGent en de KUL aan buitenlandse studenten om het geld voor die kosten éérst te storten, waarna deze universiteiten dat geld op een geblokkeerde rekening zetten”, licht Slagmulder toe. Deze middelen worden dan maandelijks geleidelijk aan vrijgegeven. “Zo’n systeem moeten we in heel Vlaanderen voor alle hogescholen en universiteiten invoeren.”

Momenteel laat de studentenmigratiewet van Mahdi toe dat onderwijsinstellingen er zelf voor kiezen om met zo’n garantiesysteem te werken. “Dat systeem algemeen verplichten, kan nochtans de instroom van studenten met slechte bedoelingen beperken”, argumenteert Slagmulder. “Zolang Mahdi echter het licht niet ziet, moet Weyts alle hogescholen en universiteiten overtuigen om dit systeem toe te passen.”