Nieuws
woensdag, 30 jun 2021

Veel werkgevers bereid honden toe te laten op werk: “Verdient aanmoediging”

Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) vraagt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om aandacht te besteden aan de suggestie van GAIA aan de Vlaamse werkgevers om - waar mogelijk - honden toe te laten op de werkvloer. Uit een enquête van de dierenwelzijnsorganisatie blijkt dat daar bij een groot deel van de werkgevers wel degelijk een bereidheid toe is. “Het initiatief verdient dan ook extra aanmoediging”, aldus Sterckx.

Uit een recente enquête blijkt dat bijna de helft van de Belgische ondernemingen honden toelaat op de werkplek: 39% in Vlaanderen, 44% in Brussel en 52% in Wallonië. 62% van de Vlaamse bedrijven waar honden zijn toegestaan ervaart hiermee geen problemen. GAIA stelt gezien de uit de enquête gebleken bereidheid van werkgevers nu een modelreglement op waarvan zij gebruik kunnen maken. Daarin wordt ook gestipuleerd dat het om een voorrecht gaat dat het recht van de werkgever uiteraard niet aantast om de aanwezigheid van het dier te verbieden, bijvoorbeeld wanneer het normale werkritme door de aanwezigheid verstoord wordt of de aanwezigheid nadelig is voor de gezondheid van het personeel.

“Uit de resultaten van de enquête van GAIA blijkt dat veel werkgevers bereid zijn honden toe te laten op de werkvloer”

Tijdens de coronacrisis zijn veel honden eraan gewend geraakt dat hun baasjes in hun buurt waren vanwege het verplichte telewerk. Nu alles terug naar normale omstandigheden gaat, zitten heel wat honden alleen die dat niet gewoon zijn. Veel dieren kunnen nu in asielen belanden. Sterckx doet daarom een oproep aan bevoegd minister Weyts om werkgevers op de hoogte te brengen van de suggestie van GAIA, hen erover te informeren dat de aanwezigheid van honden vaak niet tot problemen leidt en de werkgevers erop te wijzen dat in dat verband best duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. 

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch wijst er bovendien op dat eenzaamheid niet goed is voor het hondenwelzijn”. Daarnaast stelt hij dat de aanwezigheid van een hond tal van voordelen biedt, zowel voor de hond als voor de werknemers. “Een hond op kantoor is stressverlagend en heeft ook een positief effect op de werksfeer”, klinkt het. “Het zou een positieve zaak zijn mocht de Vlaamse regering het initiatief steunen om te voorkomen dat dieren zich eenzaam voelen als werknemers buitenshuis werken”, reageert Sterckx. We mogen ook niet vergeten dat veel honden tijdens de lockdown zijn geadopteerd en nu - na de terugkeer naar kantoor - het risico lopen in een asiel te belanden. “Dat kan met dit initiatief vermeden worden.